13 năm T̷ù cho người cha Hàn Quốc đã cưỡng H̶ iếp con gái ruột trong suốt 7 năm

6156

13 năm T̳ù cho người cha Hàn Quốc đã cưỡng H͢iep con gái ruột trong suốt 7 năm (7년간 딸 성폭행한 친부에게 징역 13년 선고)

Một người đàn ông người Hàn Quốc trong độ tuổi hơn 50 đã hãm H͢iếp hai cô con gái nhỏ trong suốt bảy năm đã bị kết áN̴ 13 năm T̷ù. (미성년인 친딸 2명을 7년간 성폭행한 50대 남성이 징역 13년을 선고받았습니다.)

Tòa án quận Gwangju cho biết, A, 52 tuổi, đã liên tiếp T̷ấn công t̵ì̵n̵h̵ ̵d̵ụ̵c̵ và quấy rối t̵ì̵n̵h̵ ̵d̵ụ̵c̵ con gái ruột chưa đủ tuổi vị thành niên của mình từ năm 2012 cho đến năm ngoái, coi con cái như một công cụ để thỏa mãn mong muốn của chính mình, chứ không phải là một con người . (광주지방법원 재판부는 52살 A씨가 2012년부터 지난해까지 미성년자 딸을 수시로 추행하거나 폭행하며 “자녀들을 독립적인 인격체가 아니라 자신의 욕망을 실현하기 위한 도구로 취급했다”고 밝혔습니다.)

T̷oa áN̵ cũng kết áN̵ vợ anh ta ba năm quản chế và một năm và sáu tháng T̷ù giam., người biết hành vi T̷ấn công t̵ì̵n̵h̵ ̵d̵ụ̵c̵ của chồng mình với con gái nhưng vẫn bỏ mặc. (재판부는 남편의 성폭행을 알고도 방치한 아내에게도 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했습니다.)

연합뉴스TV 기사문의 및 제보 : 카톡/라인 jebo23