147 Kiều bào Hàn Quốc cùng gia đình trở về từ Vũ Hán đều âm tính với Coronavirus.

96

147 Kiều bào Hàn Quốc cùng gia đình trở về từ Vũ Hán đều âm tính với Coronavirus. (3차 입국 우한 교민·가족 147명 모두 음성)

[앵커]

Vào hôm qua , kết quả của cuộc thử nghiệm corona trên 147 người Hàn Quốc và gia đình của họ trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc, đều âm tính. (어제(12일) 중국 우한에서 입국한 교민과 가족 147명에 대한 ‘코로나19’ 검사 결과 모두 음성으로 확인됐습니다. )

Kết quả này bao gồm cả năm người có triệu chứng đáng ngờ. (이 중에는 의심증상을 보인 5명도 포함돼 있는데요.)

Cùng kết nối với các phóng viên tại Trung tâm y tế quốc gia Hàn Quốc. (국립중앙의료원에 나가 있는 취재기자 연결합니다. )

Phóng viên Na Kyung-Ryeol. (나경렬 기자. )

[기자] [Phóng viên]

Vâng, tôi đang ở Trung tâm y tế quốc gia. (네, 저는 지금 국립중앙의료원에 나와 있습니다.)

Trong lần đón người Hàn Kiều lần thứ ba này, trong số những người trở về từ Vũ Hán thì có năm người đã có triệu chứng sốt và bị nghi ngờ nhiễm Virus và họ đã được đưa đến đây để kiểm tra . (3차 입국 우한 교민과 중국 국적 가족 가운데 발열 등 의심증상을 보인 5명이 이곳으로 이송돼 검사를 받았는데요.)

Tất cả kết quả kiểm tra đều âm tính. (모두 음성으로 나타났습니다.)

2 đứa trẻ đi cùng với bố mẹ có triệu chứng nhiễm virus cũng được chuyển đến để kiểm tra và đều ra kết quả âm tính. (또 유증상자인 부모와 함께 이곳으로 옮겨진 아이 2명도 음성으로 나왔습니다.)

140 người còn lại không có triệu chứng đã được đưa đến Viện Quốc phòng Icheon ở tỉnh Gyeonggi, một cơ sở sống tạm thời, và tất cả đều được xác nhận là âm tính sau khi được kiểm tra tại đây. (증상이 없었던 나머지 140명은 임시생활시설인 경기도 이천 국방어학원에서 들어가 검사를 받은 결과, 전원 음성으로 확인됐습니다.)

Trong số 147 người lên chuyên cơ thứ ba của chính phủ từ Vũ Hán, không có ai là bị nhiễm corona. (우한에서 정부의 3차 전세기를 타고 들어온 사람 147명 가운데 코로나19 환자는 없는 겁니다.)

Năm Hàn Kiều và gia đình của họ sau khi được cách ly tại Trung tâm Y tế Quốc gia đã bắt xe buýt sáng nay đến Học viện Quốc phòng. (국립의료원에서 격리 검사를 받은 교민과 가족 5명은 오늘 아침 버스를 타고 국방어학원으로 이동했습니다.)

[앵커]

Không có thêm người bị nhiễm được xác nhận tại Hàn Quốc , và thêm ba người bị nhiễm đã được xuất viện vào ngày hôm qua sau khi được chữa khỏi. Còn tình trạng của những người bị nhiễm khác thì sao? (밤새 국내 추가 확진자는 없고, 어제 환자 3명은 추가로 완치돼 퇴원했는데, 다른 환자들 상태는 어떤가요?)

[기자] [Phóng viên]

Có, không có xác nhận bổ sung người bị nhiễm tại Hàn Quốc trong suốt đêm qua. (네, 밤새 국내에서 추가 확진자는 생기지 않았습니다. )

Trạng thái im ắng đã ba ngày rồi. (사흘째 소강상태인데요.)

Cho đến nay, bảy trong số 28 người bị nhiễm được xác nhận trong nước Hàn Quốc đã được chữa khỏi và 21 người còn lại tiếp tục được cách ly. (지금까지 국내 확진자 28명 가운데 7명이 완치됐고 나머지 21명은 계속 격리 치료를 받고 있습니다.)

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người đang được sàng lọc, vì vậy có thể sẽ có thêm người bị nhiễm mới xuất hiện. (그렇지만 여전히 검사 대상자가 많아 추가 확진자가 나올 수 있는 상황입니다.)

연합뉴스TV 기사문의 및 제보 : 카톡/라인 jebo23