155 ca nhiễm mới và 141 người lây nhiễm trong nước…100 người nhiễm vào ngày thứ 8

54

155 ca nhiễm mới và 141 người lây nhiễm trong nước…100 người nhiễm vào ngày thứ 8 (신규확진 155명, 지역 141명…8일째 100명대)

Tại Hàn Quốc, số người nhiễm virus Corona 19 chủng mới được xác nhận đã tăng 155 người trong một ngày và ghi nhận là 100 người trong ngày thứ tám.(국내에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자가 하루 사이 155명 늘어, 여드레째 100명대를 기록했다.)

Trụ sở đối sách phòng chống dịch bệnh Trung ương của Trụ sở Phòng chống dịch bệnh cho biết tính đến 0 giờ ngày 10, 155 người mới được xác nhận nhiễm và tổng số người lây nhiễm được xác nhận là 21.743 người.(질병관리본부 중앙방역대책본부는 10일 0시 기준 155명의 신규 확진자가 발생해 총 누적 확진자가 2만1743명으로 집계됐다고 밝혔다.)

Trong số những ca bệnh mới, 141 ca bị nhiễm bệnh ở trong nước và 14 người là nhập cảnh từ nước ngoài.(신규 확진자 가운데 141명은 지역 감염자, 14명은 해외 유입 환자로 확인됐다.)

Theo từng khu vực, có 98 người ở khu vực thủ đô, bao gồm 47 người ở Gyeonggi, 46 người ở Seoul và 5 người ở Incheon và Chungnam 12 người , DaeJeon 11 người,Gwangju 5 người , Ulsan 4 người, 2 người ở Chungbuk, 2 người ở Kyong Buk, Busan, Daegu, Gangwon, Jeonnam, Kyong Nam, Jeju mỗi nơi 1 người.
tỉnh Gangwon, và Jeju. Ngoại trừ Sejong, đã xuất hiện người được xác nhận trên toàn quốc.(지역별로는 경기 47명, 서울 46명, 인천 5명 등 수도권에서 98명 나왔고, 충남 12명, 대전 11명, 광주 5명, 울산 4명, 충북·경북 각 2명, 부산·대구·강원·전북·전남·경남·제주 각 1명씩 추가됐다. 세종을 제외한 전국에서 확진자가 나왔다.)

Bốn trong số 14 bệnh nhân nhập cảnh từ nước ngoài được xác nhận trong giai đoạn kiểm dịch, và 10 bệnh nhân còn lại được xác nhận dương tính sau khi nhập cảnh. Họ nhập cảnh từ châu Á (ngoài Trung Quốc), châu Mỹ, châu Phi và châu Đại Dương.(해외 유입 환자 14명 가운데 4명은 검역 단계에서 확진됐고, 나머지 10명은 입국 후 지역에서 양성 판정을 받았다. 이들은 아시아(중국 외), 아메리카, 아프리카, 오세아니아 등에서 국내로 들어왔다.)

Có thêm 2 người tử vong, tổng số 346 người chết trong nước (tỷ lệ tử vong 1,59%).(2명이 추가로 숨져, 지금까지 국내에서 확인된 사망자는 총 346명(치명률 1.59%)이다.)

Số người bị cách ly sau khi điều trị hoàn toàn đã tăng 337 người so với ngày hôm trước, tổng cộng 17.360 người. Hiện tại, tổng cộng 4073 người đang được cách ly và điều trị, bao gồm 169 bệnh nhân trong tình trạng nặng.(완치 후 격리해제된 사람은 전날보다 337명 증가해 총 1만7360명이다. 현재 위·중증 환자 169명을 포함해 총 4073명이 격리돼 치료를 받고 있다.)