Chả cá món ăn phổ biến trong mùa đông.. Hãy cẩn thận với lượng Natri (muối)

1219

겨울철 인기 ‘어묵’…나트륨 조심하세요! (Chả cá món ăn phổ biến trong mùa đông.. Hãy cẩn thận với lượng Natri (muối)

가격이 비교적 저렴해 반찬이나 어린이 간식으로 많이 먹는 어묵이 나트륨 함량이 높은 것으로 나타났습니다. 어묵 100g짜리가 나트륨 하루 섭취량의 60%가 넘는 제품도 있었습니다. (Chả cá giá tương đối thấp, được ăn như một món ăn phụ hoặc một bữa ăn nhẹ cho trẻ em thường có hàm lượng natri (muối ) cao. Chả cá hàm lượng 100g có thể chiếm 60% lượng natri trong 1 ngày.)

어떻게 하면 어묵의 나트륨 섭취를 줄일 수 있을까요? (Làm thế nào để có thể giảm hấp thụ lượng Natri trong chả cá.)

모양도 맛도 다양한 어묵 제품들! 요즘 같은 계절이면 뜨끈한 국물과 함께 어묵을 찾는 손님이 많습니다. (Các sản phẩm chả cá đa dạng về hương vị. Nhưng mùa này thì rất nhiều thực khách hay tìm đến súp nóng và chả cá. )

이영기 / 서울 상암동 : 날씨 춥고 퇴근하고 집에 오면 따뜻한 거 생각나잖아요. 그럴 때 국 같은 거 탕 같은 거 끓여서 먹죠.] Lee Young – ki / Seoul Sangam – dong: (Thời tiết lạnh khi tan làm về nhà sẽ nghĩ ngay đến một cái gì đó ấm. Những lúc như vậy bạn sẽ đun những món như canh hay súp và thưởng thức.)

그러나 무심코 먹었다간 나트륨을 과다 섭취할 수 있어 주의해야 합니다.소비자들이 많이 찾는 어묵 21개 제품을 조사한 결과,100g, 즉 사각 어묵 2장 정도 또는 핫바 형태의 간식용 어묵 1개에 포함된 나트륨이 1일 나트륨 기준치의 ⅓이 넘었습니다. (Tuy nhiên nếu bạn không để ý bạn có thể bị hấp thụ quá nhiều Natri. Theo kết quả khảo sát 21 sản phẩm chả cá được người tiêu dung tìm đến nhiều nhất, trong 100g, có nghĩa là, khoảng 2 bánh cá vuông hoặc 1 cây mực xiên dạng xúc xích thì hàm lượng natri chứa trong đó vượt ⅓ hàm lượng natri tiêu chuẩn cho một ngày.)

최대 61%가 넘는 제품도 있었습니다.다만, 다른 영양 성분 함량은 비교적 양호했습니다.모든 제품이 튀기는 과정을 거쳤는데도 열량과 지방 함량은 1일 영양성분 기준치의 10% 이하였고, 단백질 함량은 두부보다 높았습니다. (Gần đây cũng có sản phẩm có lượng natri vượt 61%. Nhưng so với hàm lượng dinh dưỡng khác thì tương đối tốt. Sản phẩm đều qua quá trình chiên, rán nên có hàm lượng chất béo và năng lượng dinh dưỡng trong tiêu chuẩn một ngày thấp hơn 10% , hàm lượng protein cao hơn so với đậu phụ.)

정현희 / 한국소비자원 식품미생물팀장 : 어묵은 상대적으로 단백질이 높고, 열량 및 지방 함량은 낮은 특성을 가지고 있었습니다. 또한 나트륨 함량이 높아서 저감화가 필요했습니다.] (Chung, Hyun – Hee / Trưởng nhóm vi sinh vật thực phẩm, Cơ quan tiêu dùng Hàn Quốc: chả cá có hàm lượng protein tương đối cao và hàm lượng calo và chất béo thấp. Hàm lượng natri cao nên cần hạn chế lại])

어묵을 먹을 때 나트륨 섭취를 줄이려면 한번 데쳐서 먹는 게 좋습니다. 또 조리할 때는 간장이나 소금양을 줄이고 국물은 덜 먹는 게 건강하게 어묵을 즐길 수 있는 방법입니다. (Khi ăn chả cá, nếu muốn giảm hấp thụ nastri, nên trần qua 1 lần rồi ăn là tốt nhất. Ngoài ra khi chế biến, giảm lượng muối và nước chấm, ăn them canh sẽ có thể tận hưởng mùi vị của chả cá 1 cách khỏe mạnh.)

Dịch theo YTN NEWS