3 nhân viên y tế của bệnh viện Cheonan trường đại học Soonchunhyang mắc corona…Đóng cửa phòng cấp cứu và phòng khám nội soi

75

Ba nhân viên y tế của bệnh viện Cheonan trường đại học Soonchunhyang đã được xác nhận nhiễm Corona 19, một số cơ sở của bệnh viện đã bị đóng cửa.(충남 천안 순천향대학교병원 의료진 3명이 코로나19에 확진돼 병원 시설 일부가 폐쇄됐습니다.)

Phía bệnh viện cho biết sau khi 3 người gồm y tá phòng cấp cứu, trợ lý y tá và y tá phòng khám nội soi họ nhận kết quả dương tính, họ đã kiểm tra hơn 900 người, những người đã tiếp xúc hoặc có khả năn tiếp xúc với 3 người này.(병원 측은 응급중환자실 간호사와 간호조무사, 그리고 내시경실 간호사 등 모두 3명이 양성 판정을 받아 이들과 접촉했거나 접촉했을 가능성이 있는 9백여 명을 진단 검사했다고 밝혔습니다.)

Về 6 bệnh nhân và đội ngũ y tế trong phòng cấp cứu bệnh viện đã đóng cửa một phần khu vực bệnh viện khác và ‘ cách ly cohort’ và quyết định không sử dụng phòng khám nội soi trong thời gian tới.(응급중환자실 환자 6명과 의료진은 다른 병동 일부를 폐쇄해 ‘코호트 격리’했고, 내시경실도 당분간 운영하지 않기로 했습니다.)

Một nhân viên điều tra dịch tễ của Cục quản lý dịch bệnh được cử đến để điều tra lộ trình lây nhiễm.(질병관리본부 역학조사관이 파견돼 감염 경로를 조사하고 있습니다.)