5 y bác sĩ của bệnh viện Đại học GyeongBuk dương tính với virus SFTS… “Nghi ngờ lây nhiễm trong khi hô hấp nhân tạo…”

139

Các y bác sĩ tại bệnh viện đại học GyeongBuk đã bị lây nhiễm tập thể virus gây hội chứng sốt giảm tiểu cầu (SFTS) chủ yếu là do bị bọ ve cắn. (주로 야생 진드기에 물리면 걸리는 중증 열성 혈소판 감소 증후군에 경북대학교병원 의료진이 집단 감염됐습니다.)

Nguyên nhân được suy đoán là khi thực hiện hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân thì bác sĩ đã bị lây nhiễm. (입원 환자에게 심폐소생술을 하다 감염된 거로 추정됩니다.)

Phóng viên Lee Yoon Jae đưa tin. (이윤재 기자가 보도합니다.)

Bệnh viện trực thuộc Đại học GyeongBuk tinhr Dae Gu. (대구에 있는 경북대학교병원입니다.)

Vào ngày 10 vừa qua, bác sĩ của bệnh viện này đã được xác định dương tính với virus SFTS tức virus gây hội chứng sốt suy giảm tiểu cầu. (지난 10일 이 병원 의료진이 중증 열성 혈소판 감소 증후군, 즉 SFTS 양성 판정을 받았습니다.)

Họ bị lây nhiễm từ ngày 28 tháng trước. (감염된 건 지난달 28일.)

Trong khi đang hô hấp nhân tạo cho một bệnh nhân khoảng 80 tuổi thì máu và chất dịch bài tiết của nạn nhân đã bắn lên người các bác sĩ và được suy đoán là nguyên nhân gây lây nhiễm. (80대 환자에게 심폐소생술을 하던 중에 환자 혈액과 분비물이 의료진에게 튀면서 감염된 거로 추정됩니다.)

Bệnh nhân nhập viện vì một căn bệnh khác khi bệnh tình đột nhiên trở nặng thêm nữa do không có thời gian để chuẩn bị đồ bảo hộ nên trong quá trình hô hấp nhân tạo đã xảy ra phơi nhiễm. (다른 병으로 입원한 환자 상태가 갑자기 나빠져 추가 보호장구를 챙길 겨를도 없이 심폐소생술에 나선 겁니다.)

Quá trình hô hấp nhân tạo kéo dài 4trong 4 tiếng và có tổng cộng 13 y bác sĩ tham gian trong đó có 5 người bị lây nhiễm. (4시간 정도 심폐소생술이 이어지면서 의료진 13명이 투입됐고 5명이 감염됐습니다.)

Bốn người khác đã được xác định âm tính và 4 người còn lại đang chờ kết quả. (4명은 음성 판정을 받았고, 4명은 결과를 기다리고 있습니다.)

[Kim Sin Woo/ Giáo sư khoa nội truyền nhiễm Bệnh viện Đại học GyeongBuk:: Ngày 28/7 chúng tôi thực hiện CPR cho bệnh nhân từ khoảng 1h đến 4h, trong thời gian khá dài… Chất dịch bài tiết của nạn nhân đã bắn lên người y bác sĩ và có lẽ đó là nguyên nhân…][김신우 / 경북대병원 감염내과 교수 : 7월 28일에 심폐소생술을 하게 되는데 1시에서 4시까지 좀 긴 시간 동안…. 분비물이 튀고 이런 것들이 생겨서….]

Hội chứng sốt giảm tiểu cầu (SFTS) lây nhiễm qua đường máu do bọ be cắn. Và rất hiếm xảy ra trường hợp bác sĩ bị lây virus SFTS từ bệnh nhân. SFTS는 주로 야생진드기에 물려 감염되고, 환자를 치료하는 의료진에게 전염된 사례가 드물게 보고됩니다.)

Tuy nhiên, với việc SFTS chỉ lây truyền từ người qua người thông qua máu hoặc chất dịch thì rất ít khả năng các bệnh nhân khác trong bệnh viện sẽ bị truyền bệnh. (다만 혈액이나 타액이 아니면 사람 간 전파가 이뤄지지 않는 만큼 병원에서 다른 환자에게 전파될 가능성은 희박합니다.)

[Kim Sin Woo/ Giáo sư khoa nội truyền nhiễm Bệnh viện Đại học GyeongBuk: Bởi vì loại virus này không lây nhiễm trong điều kiện sinh hoạt bình thường nên khi có sự việc như vậy xảy ra thì chúng tôi sẽ phải đặt trọng tâm chú ý tránh lây nhiễm trong những trường hợp đặc biệt chứ không phải trong điều kiện sinh hoạt bình thường.][김신우 / 경북대병원 감염내과 교수 : 일상생활에서 사람 간 전파가 일어나지 않기 때문에 이런 상황이 있었다는 것이 특수한 상황에서 주의해야 하는 거지 일상생활에서도 SFTS의 사람 간 전파를 주의해야 하는 건 아닙니다.]

Được biết rằng tỷ lệ tử vong do virus SFTS là 20%. SFTS의 치명률은 20% 정도로 알려졌습니다.
Cơ quan y tế nhấn mạnh rằng tuy bệnh này trong lây truyền trực tiếp từ người sang người nhưng với việc đang là mùa hè người dân đi dã ngoại và có thể bị lây bệnh, vì vậy bên cần phải tuân thủ nghiêm các quy tắc phòng dịch. (보건 당국은 사람 사이에 옮기는 일은 없지만, 여름철 야외활동으로 감염되는 사례가 있는 만큼 예방수칙을 잘 지켜야 한다고 강조했습니다.)