800.000 hộ gia đình không thể chi trả tiền điện…. tổng khoản nợ lên đến 146,3 tỷ won

106

800.000 hộ gia đình không thể chi trả tiền điện…. tổng khoản nợ lên đến 146,3 tỷ won. (80만 가구 전기요금 못내…체납액 1,463억원)

Do hậu quả của việc suy thoái kinh tế do dịch Corona 19, số hộ gia đình chưa trả chi phí điện đã tăng lên và đạt tới mức 800.000 hộ gia đình. (코로나19에 따른 경제불황 여파로 전기요금을 밀린 가구가 늘며 80만 가구에 육박한 것으로 나타났습니다.)

Theo tài liệu về điện lực Hàn Quốc mà Nghị sĩ Goo Ja Geun yêu cầu, tính đến cuối tháng 7 năm nay, số hộ gia đình thanh toán tiền điện chậm là 789.000 hộ và tổng số tiền nợ lên đến 146,3 tỷ won.(국민의힘 구자근 의원이 한국전력에 요청한 자료에 따르면 올해 7월 말 기준으로 전기요금을 체납한 가구는 79만8,000가구, 체납액은 1,463억원으로 집계됐습니다.)

Thời gian qua, số hộ gia đình thanh toán tiền điện trễ hằng năm trên dưới 750.000 hộ, trong đó, năm 2017 là 751.000 hộ, năm 2018 là 760.000 hộ, năm 2019 là 757.000 hộ, tuy nhiên do tình hình dịch Corona nên việc thanh toán tiền điện chậm trễ đã tăng vọt. (그간 전기료 체납 가구는 2017년 75만1,000가구, 2018년 76만 가구, 2019년 75만7,000 가구로 연간 75만 가구 안팎이었지만 코로나 사태로 체납이 급증한 것으로 풀이됩니다.)

연합뉴스TV 기사문의 및 제보 : 카톡/라인 jebo23