“900.000 nạn nhân … 20.000 người qua đời do bởi chất khử trùng tạo ẩm”

267

“900.000 nạn nhân … 20.000 người qua đời do bởi chất khử trùng tạo ẩm” (“가습기 살균제로 피해자 95만 명…2만여 명 사망” 논문 발표)

Một nghiên cứu cho thấy 950.000 người trên toàn Hàn Quốc quốc bị tổn hại sức khỏe do chất khử trùng của máy tạo độ ẩm, và 20.000 người đã chết. (가습기 살균제로 건강 피해를 본 사람이 전국에 95만 명에 달하고, 사망자는 2만여 명에 이른다는 연구 결과가 나왔습니다.)

Theo một bài báo được công bố ngày (2) trên Tạp chí của Hiệp hội Sức khỏe Môi trường Hàn Quốc, của các nhà nghiên cứu từ Ủy ban Điều tra Đặc biệt về Thảm họa Xã hội, Đại học Hàn Quốc và Đại học Quốc gia Seoul, số nạn nhân của chất khử trùng tạo ẩm ở Hàn Quốc là 950.000 người, trong đó ước tính 2.366 người chết. (사회적 참사 특별조사위원회와 고려대, 서울대 등 연구진이 어제(2일) 한국환경보건학회 학술지에 발표한 논문을 보면, 국내 가습기 살균제 피해자는 95만 명이고 이 가운데 사망자는 2만366명으로 추산됐습니다.)

Các nhà nghiên cứu cho biết kết quả thu được thông qua phân tích chi tiết hơn so với 670.000 nạn nhân và 14.000 trường hợp tử vong được công bố trong cuộc họp báo hồi tháng Bảy. (연구진은 이번 결과가 지난 7월 사참위 기자회견에서 발표했던 피해자 67만 명, 사망자 만4천여 명보다 더 정밀한 분석을 거쳐 얻은 수치라고 밝혔습니다.)

Ông cũng chỉ ra rằng số người chết có thể cao hơn nếu người bệnh có tiền sử các bệnh khác như hen suyễn, viêm mũi và bệnh phổi kẽ được xác định. (또 사망자는 천식이나 비염, 간질성 폐 질환 등 일부 질환으로만 파악한 만큼 다른 질병까지 합치면 더 많을 수도 있다고 지적했습니다.)

Ông nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là phải xác định chính xác tình trạng thiệt hại thực tế để tìm ra nguyên nhân cốt lõi dẫn đến thảm họa máy tạo ẩm này, cần phải tích cực ghi nhận các bệnh liên quan, lập báo cáo và chuẩn bị các biện pháp đền bù. (그러면서 가습기 살균제 참사의 진상을 규명하려면 정확한 피해 실태 파악이 중요한 만큼, 관련 질환을 적극적으로 인정해 신고를 유도하고 보상 대책을 마련해야 한다고 강조했습니다.)

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 6.800 trường hợp bị tổn hại sức khỏe liên quan đến chất khử trùng máy tạo độ ẩm đã được báo cáo chính thức với chính phủ, trong đó 1.500 người đã tử vong. (지금까지 정부에 공식 신고된 가습기 살균제 관련 건강 피해는 6,800여 건이고, 이 가운데 사망 사례는 1,500여 건입니다.)