Bảo với học sinh tiểu học bắt nạt con mình rằng “Đừng động đến con gái tôi”… Liệu đây có phải là bạo lực về mặt tinh thần?

200

Bảo với học sinh tiểu học bắt nạt con mình rằng “Đừng động đến con gái tôi”… Liệu đây có phải là bạo lực về mặt tinh thần? (왕따시킨 초등생에게 “내딸 건들지 마”…정서적 학대일까)

Tòa án tối cao xác định vô tội, “Rất khó để coi đó là một hành vi cản trợ sự phát triển về mặt tinh thần.” (대법원 무죄 확정 “정상적 성장 저해한 행위로 보기 어려워” )

Tòa án đã đưa ra kết luận vô tội với một phụ nữ Hàn Quốc bị nghi ngờ ngược đãi về mặt tinh thần sau khi khuyên các học sinh xấu không được tiếp cận con gái mình. (왕따 가해 학생에게 자신의 딸에게 접근하지 말라고 종용하다가 정서적 학대 혐의로 재판에 넘겨진 여성에게 무죄가 확정됐다. )

Vào ngày 16/6, Tòa án Tối cao phiên tòa thứ ba ( Chánh án Kim Jae-hyung) cho biết tòa phúc thẩm đã bác bỏ phán quyết luận tội bà A – người bị khởi tố vì tình nghi vi phạm luật phúc lợi trẻ em và đưa vụ việc trở lại Tòa án Busan. (대법원 3부(주심 김재형 대법관)는 아동복지법 위반 등 혐의로 기소된 A씨의 상고심에서 일부 유죄로 판결한 원심을 깨고 사건을 부산지법으로 돌려보냈다고 16일 밝혔다.)

Bà A cho biết rằng vào năm 2017, con gái của cô đang học lớp 3 của trường tiểu học đã bị bạn cùng lớp B bắt nạt. (A씨는 2017년 당시 초등학교 3학년이던 딸이 같은 반 친구 B로부터 따돌림을 당했다는 사실을 알게 됐다.)

Phía bà A đã tố cáo bạo lực học đường và hiệu trưởng trường đã có biện pháp xử lý đình chỉ học 5 ngày với B. Tuy nhiên thì bà A vẫn chưa đạt được yêu cầu cách ly như mong muốn.( A씨 측이 학교 폭력 신고를 했고 학교장은 B에게 5일 출석정지 등 조치를 취했다. 하지만 A씨가 요구한 격리 조치는 이뤄지지 않았다. )

Cuối cùng bà A được trường đồng ý cho phép vào lớp cùng với con gái đang học cùng với B vào với danh nghĩa thăm quan lớp học. (결국 A씨는 학교 측의 동의를 받고 참관 수업 명목으로 딸과 함께 등교해 B를 딸에게서 떼어놓기 시작했다.)

Bà A đã gặp mặt B ở hành lang và cảnh cáo:” Này, cháu biết cô là ai không? Sau này đừng động đến con gái cô và cũng đừng giả vờ biết nó nữa.” (A씨는 복도에서 만난 B에게 “야, 내가 누군지 알지. 앞으로 내 딸 건드리지 말고 아는 체도 하지 마라”라고 경고를 했다. )

Vào giờ ăn trưa, A cũng đến ngồi bên cạnh quan sát hành động của B, và trên đường đi học về bà ấy cũng đã phê phán B: “Cháu biết cô mà nhưng tại sao không chào hỏi cô thế?”. (점심시간에 B의 옆에 앉아 B의 행동을 지켜보기도 했고 등굣길에서는 B에게 “나 아는데 왜 인사를 안 해”라며 면박을 주기도 했다. )

Trên tin nhắn trạng thái online cá nhân, bà A có đăng dòng trạng thái:” Cấm tiếp xúc vì đây là tội phạm bạo lực học đường.” cùng hình ảnh cú đấm. Cũng như đăng tải công khai bức hình cùng dòng trạng thái kia vào group chat có mặt khoảng 20 bậc phụ huynh khác. (자신의 온라인메신저 상태 메시지에는 ‘학교폭력범은 접촉금지!!!’라는 글과 함께 주먹 그림을 올려놨다. 이 문구와 그림은 단체 채팅방에서 활동 중인 약 20명의 학부모에게 공개됐다.)

Phiên tòa đầu tiên phán quyết A đã “ngược đãi về mặt tình cảm” đối với học sinh B. A cũng bị phạt 5 triệu won cho các dòng chữ và hình ảnh của tin nhắn trực tuyến vì cho rằng nó đã làm tổn hại đến danh dự của học sinh bằng cách chỉ ra đích danh học sinh đó. (1심은 A씨가 가해 학생 B에게 ‘정서적 학대’를 했다고 봤다. 온라인메신저 상태 메시지의 문구와 그림도 가해 학생을 지칭해 명예를 훼손한 것이라며 벌금 500만원을 선고했다. )

Phiên tòa thứ hai cũng giống như phiên tòa thứ nhất đã thừa nhận cáo buộc phỉ báng danh dự bằng tin nhắn online. Tuy nhiên, những lời nói hay hành động của bà A với B không thể được coi là “sự ngược đãi về mặt tinh thần” và đã hạ mức phạt xuống còn 2 triệu won. (2심은 1심과 마찬가지로 온라인메신저 상태 메시지의 명예훼손 혐의는 인정했다. 하지만 B에게 한 말이나 행동은 ‘정서적 학대’로 볼 수 없다며 벌금을 200만원으로 낮췄다. )

Phiên xét xử lần 2 đã phán quyết rằng “Mặc dù hành động của A đối với B có phần không phù hợp nhưng khó có thể coi là hành vi có thể gây nguy hiểm hoặc cản trở sự phát triển bình thường của trẻ em”.( 2심 재판부는 “A씨가 B에게 한 행동이 다소 부적절한 측면이 있기는 하지만 아동이 정상적으로 성장하는 것을 저해하거나 현저한 위험을 초래할 수 있는 행위라고 보기는 어렵다”고 판시했다. )

Tòa án tối cao phán quyết rằng A không chỉ vô tội trước cáo buộc vi phạm luật phúc lợi trẻ em mà còn vô tội với cáo buộc phỉ báng danh dự đã được phiên tòa thứ hai công nhận. Điều này có nghĩa là trạng thái tin nhắn của A không cụ thể đến mức đề cập trực tiếp đến B. (대법원은 아동복지법 위반 혐의뿐만 아니라 2심이 인정한 A씨의 명예훼손 혐의도 무죄로 판단했다. 메신저의 상태 메시지가 B를 지칭할 만큼 구체적이지 않다는 취지다.)

Tòa án chỉ ra rằng “Không thể kết luận rằng việc sử dụng từ “kẻ bạo lực học đường” là việc đề cập đến vụ bạo lực học đường diễn ra thực tế. (재판부는 “학교 폭력범이라는 단어를 사용했다고 해서 실제 일어난 학교 폭력 사건에 관해 언급한 것이라고 단정할 수 없다”고 지적했다. )

rock@yna.co.k