Bắt giữ chủ lao động người Hàn Quốc ăn quỵt tiền lương và gửi trái phép lao động đi làm việc .

170

Bắt giữ chủ lao động người Hàn Quốc ăn quỵt tiền lương và gửi trái phép lao động đi làm việc . (외국인 노동자 불법 파견하고 임금 떼먹은 사업주 구속)

Văn phòng Bộ Lao động và Lao động miền Tây Daegu ngày 28 thông báo đã bắt giữ chủ doanh nghiệp, ông Kim, 61 tuổi, vì đã gửi người lao động nước ngoài đi lao động trái phép và chậm trả một số tiền lương lớn. (고용노동부 대구서부지청은 외국인 노동자들을 불법 파견하고 거액의 임금 등을 체불한 혐의로 사업주 김모(61) 씨를 구속했다고 28일 밝혔다.)

Kim đã bị buộc tội gửi 19 người nước ngoài không có đăng ký cư trú tại Hàn Quốc vào làm việc tại một doanh nghiệp sản xuất tại Chilgok, tỉnh Gyeongbuk, kể từ năm 2015. Việc gửi người đi làm việc tại doanh nghiệp sản xuất không hề được chính quyền cho phép. (김 씨는 2015년부터 미등록 체류 외국인 19명을 경북 칠곡에 있는 제조업 사업체의 직접생산 공정에 파견해 일하도록 한 혐의를 받고 있다. 제조업 직접생산 공정은 파견이 허용되지 않는다.)

Ông Kim kiếm được một số tiền lớn từ doanh nghiệp, nhưng vẫn không hề trả lương và tiền thôi việc cho người lao động nước ngoài tổng cộng 130 triệu won. Và ông ta dùng số tiền đó để trả nợ và đi du lịch nước ngoài. (김 씨는 사업체로부터 대금을 받고서도 외국인 노동자들에게는 임금과 퇴직금 1억3천여원을 지급하지 않고 빚을 갚거나 외국 여행을 하는 데 쓴 것으로 조사됐다.)

Nguồn dịch: Tại Đây