Các nhà đầu tư vàng mỉm cười trong đại dịch… Mức lợi nhuận gấp 29 lần so với gửi tiết kiệm ngân hàng

222

Các nhà đầu tư vàng mỉm cười trong đại dịch … Mức lợi nhuận gấp 29 lần so với gửi tiết kiệm ngân hàng (코로나19에 금 투자자 웃었다 … 올해 수익률 예금의 29배)

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó thì theo đánh giá của báo kinh tế, giá vàng đã lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử. Trong năm nay, thì loại hình đâu tư đem lại mức lợi nhuận cao nhất chính là vàng. Chúng tôi đã liên hệ với cục truyền thông để biết thêm chi tiết. (앞서 경제뉴스 체크해드리면서 역대 최고 기록을 또 세운 금값 소식도 전해드렸었는데요. 올해 들어서 수익률이 가장 높은 재테크 수단 역시 금이었습니다. 보도국 연결해서 알아봅니다.)

Phóng viên Lee Jae Seung, tôi nghe nói vàng hiện nay có giá trị vượt trội so với tiền gửi, trái phiếu, cổ phiếu đúng không? (이재승 기자, 예금, 채권, 주식보다 월등히 높다는 거죠?)

Loại hình đầu tư tài chính đạt tỷ lệ lợi nhuận cao nhất cho đến ngày 10 tháng 7 năm nay là vàng. (올해 들어 지난 7월 10일까지 가장 높은 수익률을 올린 재테크 수단은 금이었습니다.)

Giá bán buôn trong nước 1 chỉ vàng đã tăng 22,54%, từ 228.000 won vào đầu năm nay lên 280.000 won trong tháng này. (금 1돈의 국내 도매가격은 올초 22만 8000원에서 이달 들어 28만 원으로 22.54% 상승했습니다.)

Nếu các nhà đầu tư đã mua vàng vào cuối năm ngoái thì trong năm nay, tỷ lệ lợi nhuận đầu tư đã tăng lên ít nhất 20%. (지난해 말 금을 사둔 투자자라면 올해 들어 적어도 20%를 웃도는 투자 수익률을 올린 셈입니다.)

Mức lợi nhuận này gần gấp 29 lần tỷ lệ lợi nhuận mà người đăng ký gửi tiền định kỳ nhận được từ lãi suất tiền gửi ngân hànghàng. (이는 정기예금 가입자가 이자로 얻은 수익률의 29배에 육박합니다.)

Cùng một khoảng thời gian đầu tư thì ngược lại các nhà đầu tư cổ phiếu nhìn chung đang chịu tổn(같은 기간 주식 투자자들은 평균적으로 오히려 손해를 봤습니다.)

Giá vàng dự báo sẽ tiếp tục tăng trong khoảng thời gian tới. (금 가격의 나홀로 강세는 당분간 이어질 전망입니다.)

Covid 19 đã củng cố vị thế của vàng như một tài sản an toàn và xu hướng tăng giá vàng có khả năng sẽ tiếp tục trong thời gian tới khi lãi suất tiền thấp được tiếp tục duy trì. (코로나19로 인해 안전자산으로서 금의 지위가 견고해졌고 저금리 기조가 지속되는한 금 가격 상승세는 계속 이어질 가능성이 큽니다.)