Chính phủ Hàn Quốc lần thứ 4 điều phái chuyên cơ … Đón 570 công dân Hàn Quốc tại Ý về lại Hàn Quốc

2478

Chính phủ Hàn Quốc lần thứ 4 điều phái chuyên cơ … Đón 570 công dân Hàn Quốc tại Ý về lại Hàn Quốc. (4번째 정부 전세기…이탈리아 교민 570여 명 데려온다. )

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định gửi một chuyên cơ đến Ý, nơi những người qua đời do Corona 19 gây ra đã vượt qua Trung Quốc. (코로나19로 인한 사망자가 중국을 넘어선 이탈리아에 정부가 전세기를 보내기로 했습니다.)

Đây là thứ tư sau Trung Quốc, Nhật Bản và Iran. (중국과 일본, 이란에 이어 네 번째입니다.)

Phóng viên Jang Ah-young.

[기자][Phóng viên]

Chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy đưa chuyên cơ vận chuyển công dân của Hàn Quốc ở Ý được trở về Hàn Quốc . (정부가 이탈리아에 있는 우리 교민을 수송하기 위한 임시항공편 투입을 추진하고 있습니다.)

Ban đầu, Hội người Hàn Quốc đàm phán với hãng hàng không để có được một chuyến bay nhưng không được như ý, do vậy, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định đứng ra hỗ trợ, một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết. (원래 한인회 차원에서 추가 항공편을 항공사와 협의했지만 여의치 않아 정부가 나서기로 했다고 외교부 고위당국자는 밝혔습니다.)

Tổng số người đăng ký lên chuyên cơ để trở lại Hàn Quốc là khoảng 570 người Hàn Kiều tại Milan và Rome , hiện Hàn Quốc đang xem xét để chuẩn bị 2 chuyên cơ . (귀국 희망자는 밀라노와 로마 관할 지역을 합해 모두 570여 명 정도로 집계돼, 전세기 2대 투입이 검토 중입니다.)

Tại Ý, tình hình ngày càng tồi tệ hơn, với số người qua đời vì Corona 19 đã vượt qua Trung Quốc. (이탈리아에서는 코로나19로 인한 사망자가 이미 중국 집계를 넘어서는 등, 상황이 나빠지고 있습니다.)

[Choi Soo-min / Du học sinh Hàn Quốc ở Ý: Nếu tôi bị nhiễm (Corona 19) tại đây thì coi như cuộc đời của tôi sẽ kết thúc, tôi thực sự đã có suy nghĩ này. Tại bệnh viện ở Ý, tôi nghe thấy những chuyện như họ hoàn toàn không cho người bệnh trên 60 tuổi máy thở oxy … Trong suốt một tuần nay, không có ngày nào tôi không nghe thấy tiếng còi hú của xe cứu thương.] ([최수민 / 이탈리아 유학생 : 만약 여기서 (코로나19에) 걸리면 내가 끝장이겠구나, 이런 생각이 들기도 하고, 병원에서 ’60세 이상은 산소호흡기를 아예 안 주겠다’ 이런 얘기도 있고…. 일주일 내내 사이렌 소리가 안 들린 적이 없었습니다.])

Chính phủ cũng đang tập trung vào việc hỗ trợ chuyên chở những Hàn Kiều được về Hàn Quốc từ những quốc gia bị cô lập từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm Peru, Ecuador, Honduras và Morocco. (정부는 이 밖에도 페루와 에콰도르, 온두라스, 모로코 등 세계 각지에서 고립된 우리 국민 수송을 지원하는 데 총력을 쏟고 있습니다.)

Trong tình hình này, các bộ trưởng ngoại giao của Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đã tổ chức hội nghị video đầu tiên và thảo luận về các biện pháp đối phó của Corona 19. (이런 가운데, 한중일 외교장관은 처음으로 화상회의를 열고 코로나19 대응책을 논의했습니다.)

[Wang Yi / Bộ Ngoại giao Trung Quốc: (Hội nghị trực tuyến này) Tôi nghĩ rằng nó cho thấy ý chí vượt qua những khó khăn và đối mặt với thách thức nghiêm trọng của Corona 19.] ([왕이 / 중국 외교부장 : (이번 화상회의는) 코로나19라는 심각한 도전에 함께 맞서고 어려움을 극복해 나가려는 의지를 보여준다고 생각합니다.])

[Motegi Toshimitsu / Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản: Điều rất quan trọng là chia sẻ thông tin và liên lạc giữa các quốc gia liên quan đến các hạn chế nhập cảnh.] ([모테기 도시미쓰 / 일본 외무상 : 입국 규제와 관련해 국가 사이의 정보 공유와 의사소통은 매우 중요합니다.])

Bộ trưởng Kang Kyung-hwa của Hàn Quốc nhấn mạnh rằng tác động đến nền kinh tế nên được giảm thiểu, đặc biệt là trong khi sợ sự co lại trông thấy của dòng giao thương giữa các doanh nghiệp. (강경화 장관은 특히 기업인 교류 위축을 우려하면서, 경제적 충격을 최소화해야 한다고 강조했습니다.)

[Kang Kyung-Hwa / Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: WHO gần đây đã đánh giá Corona 19 là đại dịch toàn cầu, nhấn mạnh rằng mọi quốc gia nên cân bằng tinh tế giữa bảo vệ sức khỏe, giảm thiểu tác động kinh tế và xã hội và tôn trọng quyền con người.] ([강경화 / 외교부 장관 : WHO도 최근 코로나19를 세계적 대유행으로 평가를 하면서 모든 나라가 건강보호와 경제·사회적 충격의 최소화, 인권 존중 사이에서 섬세한 균형을 취해야할 것을 강조한 바 있습니다.])

Chính phủ có kế hoạch tập trung vào việc nới lỏng các hạn chế nhập cảnh đối với doanh nghiệp tại hội nghị thượng đỉnh video đặc biệt G20 dự kiến vào tuần tới. (정부는 다음 주 열릴 예정인 G20 특별 화상 정상회의에서는 기업인 입국 제한 완화 문제를 집중 제기할 방침입니다.)

YTN 장아영[jay24@ytn.co.kr]입니다.