Cho tới ngày 28 tất cả các trường học trên địa bàn thành phốWonJu tiến hành học online

74

Trong suốt tuần tới, ở khu vực Wonju tất cả các trường mẫu giáo các lớp học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường đặc biệt giờ học sẽ được chuyển sang online.(다음주 내내 원주지역 모든 유치원과 초·중·고교, 특수학교의 수업이 온라인으로 전환됩니다.)

Sở giáo dục tỉnh Gangwon đã quyết định như trên sau khi giáo viên mầm non của trường tiểu học Myeongnyun, 2 học sinh trung học Daeseong ở WonJu được chẩn đoán mắc Corona 19.(강원도교육청은 원주 명륜초등학교 병설유치원 교사에 이어 대성고등학교 학생 2명이 코로나19 확진 판정을 받음에 따라 이같이 결정했습니다.)

Tuy nhiên, việc dạy học cho các học sinh trung học phổ thông đang chuẩn bị vào đại học sẽ tuỳ theo quyết định tự chủ của trường học và các lớp học mùa xuân khẩn cấp tiểu học được tiến hành giới hạn trong trường hợp cần thiết như cặp vợ chồng cùng đi làm, gia đình một cha mẹ.(다만 대입을 앞둔 고3의 등교수업은 학교 자율 결정에 따르며 초등학교 긴급돌봄교실은 맞벌이 부부와 저소득층, 한부모 가정 등 꼭 필요한 경우로 한정 운영됩니다.)

Chúng tôi dự định sẽ xem xét tình hình lan rộng Corona19 và quyết định có gia hạn thêm lớp học trực tuyến trong tương lai hay không.(향후 온라인수업 추가 연장 여부는 코로나19 확산 상황을 살펴보며 결정할 예정입니다.)