Chủ tiệm PC và karaoke tại Hàn Quốc thở dài “ Chúng tôi nghĩ mọi thứ đã tốt hơn nhưng….”

24

Trước sự bùng nổ trở lại của Corona19 việc giãn cách xã hội nâng lên giai đoạn 2 và việc kinh doanh ở những nơi nhiều nguy hiểm như phòng PC và phòng karaoke đã bị ngừng lại.(재유행이 시작된 코로나19로 사회적 거리두기가 2단계로 격상되면서 PC방과 노래방 등 고위험 시설의 영업이 중단됐습니다.)

Các chủ doanh nghiệp thở dài và nói rằng họ đã trở thành nạn nhân của sự lây nhiễm tập thể một lần nữa.(또다시 시작된 교회 발 집단 감염에 업주들은 애먼 피해자가 됐다며 한숨을 내쉬고 있습니다.)

Phóng viên Shin Jun Myung.(신준명 기자입니다.)

[Phóng viên][기자]
Tôi đã có mặt tại phòng PC ở Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi.(제가 나와 있는 이곳은 경기도 평택의 한 PC방입니다.)

Chỉ mới mở cửa được một tháng, máy tính và đồ dùng đều mới, nhưng khi giai đoạn cách biệt xã hội được nâng lên giai đoạn 2 thì việc kinh doanh đã bị tạm dừng.(개업한 지 한 달밖에 되지 않아서 PC나 집기들도 이렇게 모두 새것인데, 사회적 거리두기 단계가 2단계로 격상되면서 영업이 중단됐습니다.)

Bởi vì phòng PC được phân ra là nơi nguy hiểm cao.(PC방이 고위험시설로 분류됐기 때문입니다.)

Những thực phẩm đã được chuẩn bị để kinh doanh đều không sử dụng được nữa, và tiền thuê hàng tháng lên tới 5 triệu won vẫn phải trả đều đặn.(장사를 위해 준비해뒀던 식품들은 못 쓰게 됐고, 500만 원에 달하는 월세는 꼬박꼬박 내야 합니다.)

Tôi đã trả nợ hàng trăm triệu won để làm nên một phòng PC, nhưng chỉ có lỗ đang tăng lên.(수억 원 빚을 내 PC방을 차렸는데, 손해만 커지고 있습니다.)

Jeong Jeong Gil / Ông chủ phòng PC: Mặc dù mọi người đều đang chấp hành tốt quy định của chính phủ tuy nhiên sự lây nhiễm bắt đầu từ một số nhà thờ hoặc quán cà phê đã không tuân thủ …Thiệt hại này tôi phải bắt đền ai đây…. Mọi chuyện thật rắc rối .][정정길 / PC방 사장 : 정부 지침을 다 지켰는데 지키지 않은 일부 교회나 카페에서 시작된 감염이 일어나고 있는데…이 손해를 누구한테 저는 청구해야 할지…. 막막합니다.]

Tương tự các phòng karaoke cũng bị yêu cầu ngừng kinh doanh.(노래방에도 마찬가지로 영업 정지 명령이 내려졌습니다.)

Những chủ doanh nghiệp kỳ vọng rằng số lượng khách hàng sẽ tăng lên ít nhiều trong đầu tháng khi mà Corona 19 đang bùng phát cảm thấy vô vọng.(이달 초만 해도 다소 잦아들었던 코로나19 확산세에 손님이 늘어날까 기대했던 업주들은 눈앞이 캄캄합니다.)

[Anh A / Ông chủ phòng karaoke: Tháng 8 vừa mới đang ổn định lại một chút, nhưng đột nhiên phải đóng cửa nên gần như bị tiêu tan hết. Tôi gần như phải đi vay tiền thuê nhà.][A 씨 / 노래방 사장 : 8월 들면서 조금 괜찮아지려고 하는데, 갑자기 이렇게 문을 닫게 돼서 거의 전멸이죠. 월세 같은 건 거의 대출받아서 하고 있죠.]

Đây là lần thứ ba thành phố Seoul ra lệnh cấm tụ tập ở các cơ sở giải trí và đóng cửa quán bar karaoke vào tháng 4 và tháng 5 vừa qua .(서울시가 지난 4월과 5월 유흥시설 집합금지 명령을 내려 단란주점은 문을 닫은 게 이번이 세 번째입니다.)

Các cơ sở giải trí cũng bị loại khỏi đối tượng cho vay khẩn cấp của các doanh nghiệp nhỏ, vì vậy lệnh ngừng kinh doanh trở nên khắc nghiệt hơn.(유흥업소는 소상공인 긴급대출 대상에서도 제외돼있는 탓에 영업 중지 명령이 더 야속합니다.)

[Kang Young Hee / Chủ quán bar cho biết: Không được cho vay. Chúng tôi cũng là thương nhân nhỏ và tự kinh doanh. Chúng tôi thực sự chỉ là một quán nhỏ kiếm sống từng ngày. Chỉ vì lý do duy nhất là bán rượu…. Chính phủ cần có biện pháp đối phó.][강영희 / 단란주점 사장 : 대출도 안 된답니다. 저희도 소상공인이고 자영업자고. 정말 하루 벌어 하루 먹고 사는 작은 가게 하나 하는 것뿐입니다. 다만 술을 판다는 이유 하나만으로…. 대책이 필요합니다.]

Các biện pháp phòng dịch được dự kiến sẽ được thực hiện tới ngày 30, nhưng do tình hình lây nhiễm ở khu vực đô thị đang gia tăng mạnh nên thời gian có thể kéo dài thêm.(강화된 방역 조치는 오는 30일까지로 예정돼 있지만, 수도권 감염이 폭증하는 상황이라 기간은 더 늘어날 수 있습니다.)

Trong tình trạng nguy hiểm khó có thể đánh giá được xu hướng tái phát sẽ lan rộng đến đâu, những người kinh doanh tự do cũng chỉ biết thở dài.(재유행이 어디까지 번질지 가늠하기 힘든 위태로운 상황 속에 자영업자들의 한숨도 커지고 있습니다.)