Cô dâu Việt đầu tiên tham gia vào Đảng Dân chủ Hàn Quốc

267

Các gia đình đa văn hóa tiếp tục phát triển, và hiện tại, Hàn Quốc có khoảng 200.000 người nước ngoài nhập cư có quyền bỏ phiếu. Nhưng nhiều người chỉ ra rằng không có ai trong giới chính trị đang đại diện nói thay tiếng nói của những người nước ngoài nhập cư. Tuy nhiên trong cuộc tổng tuyển cử này. Một số đảng chính trị đã dựng lên một diện mạo mới cho phụ nữ nhập cư tại Hàn Quốc. (다문화 가족은 계속 늘고 있고 투표권을 가진 이주민은 20만 명 정도 됩니다. 하지만 정치권엔 이 사람들의 목소리를 대변할 사람이 보이지 않는다는 지적이 많습니다. 이번 총선엔 다를까요. 몇몇 정당들이 이주여성을 새 얼굴로 내세우고 있습니다.)

Phóng viên Choi Jae-won. (최재원 기자입니다.)

Tại lần thứ 16 này, Đảng Dân chủ Hàn Quốc đã tuyển mộ cô Won-Oc-Geum hay còn gọi là “Chị Hyang” đảm nhiệm công việc chăm sóc phụ nữ nhập cư Việt Nam tại Hàn Quốc. (민주당은 16번째로 영입한 원옥금 씨를 베트남 이주여성을 보듬어 온 ‘왕언니’라고 소개했습니다.)

Cô Won đã kết hôn với một người chồng Hàn Quốc vào năm 1996. (원씨는 1996년 한국인 남편과 결혼했습니다.)

Cô Won gặp người chồng Hàn Quốc đang làm kỹ sư làm việc tại một công ty xây dựng ở Việt Nam năm 1996 và kết hôn rồi chuyển đến Hàn Quốc sinh sống. Cô có được quốc tịch Hàn Quốc và bắt đầu làm việc như một nhà hoạt động nhân quyền cho người di cư đến Hàn Quốc vào năm 2004, tư vấn cho phụ nữ nhập cư. Kể từ đó, cô Won đã làm việc như một chuyên viên tư vấn qua điện thoại khẩn cấp cho phụ nữ nhập cư, với tư cách là đại diện và là người bạn đồng hành của trung tâm phụ nữ nhập cư, và là giám đốc của Trung tâm Lao động người nước ngoài Seoul bảo vệ quyền con người của phụ nữ và lao động nhập cư. (원씨는 1996년 베트남 국영건설회사에서 일하던 중 엔지니어로 파견 근무중이던 한국인 남편을 만나 결혼한 뒤 한국으로 이주했다. 이듬해 대한민국 국적을 취득했고, 2004년부터 주변 이주여성들을 상담하면서 본격적으로 이주민 인권활동가로 일하기 시작했다고 한다. 원 회장은 이후 이주여성 긴급전화상담, 이주민센터 ‘동행’ 대표, 서울외국인노동자센터 이사 등을 지내며 이주여성과 이주노동자들의 인권 보호를 위해 활동했다.)

Hiện tại cô đang là người đại diện cho những người phụ nữ nhập cư tại Hàn Quốc, và cô cũng tham gia cuộc bầu cử tổng thống của Tổng thống Moon Jae-in. (이주여성을 대표해, 문재인 대통령의 대선 캠프에도 참여했습니다.)

Won-Oc-Geum / Người của Đảng Dân chủ Hàn Quốc gửi lời chào : Trong hoàn cảnh tôi đã phải chịu đựng phân biệt đối xử và thành kiến, tôi muốn đại diện cho tiếng nói của người nhập cư tại Hàn Quốc, vì vậy tôi đã bước vào con đường chính trị.] ([원옥금/더불어민주당 영입인사 : 차별과 편견 때문에 고통을 받고 있는 그런 상황에서 제가 이주민 당사자의 목소리를 대변하고 싶어서, 그래서 정치하게 되었습니다.])

Trước đây, đảng Công lý Hàn Quốc đã từng tuyển mộ cựu đại biểu Issamin, trước đây từng là ủy viên quốc hội gia đình đa văn hóa . (앞서 정의당은 1호 다문화 국회의원이었던 이자스민 전 의원을 영입했습니다.)

Chủ tịch Won nói tại lễ nhập đảng, “Tôi sẽ bắt đầu chính trị với mong muốn làm cho một đất nước nơi những người nhập cư sống cùng nhau như một công dân Hàn Quốc đáng tự hào”. Có những người nhập cư đã phải đau khổ ở Hàn Quốc do ly dị hay không thể sống với những đứa con thân yêu của họ vì bạo lực gia đình, trẻ em và những người trẻ tuổi phải khóc vì phân biệt đối xử, và những người lao động bị sa thải mà không biết tại sao. “Tôi tin rằng 100 năm mới của Hàn Quốc nên được thực hiện bởi tất cả chúng ta mà không có sự phân biệt đối xử và thành kiến”, cô nói. (원 회장은 입당식에서 “이주민이 당당한 대한민국 국민으로 함께 살아가는 나라를 만들고 싶은 마음으로 정치를 시작한다”며 입당 포부를 밝혔다. 이어 “한국에는 가정폭력 때문에 잘못도 없이 이혼당하고 사랑하는 아이와 함께 살지 못하는 여성들, 차별로 눈물짓는 아이들과 청년, 이유도 모른 채 부당해고를 당하고도 하소연할 곳이 없는 노동자들과 같은 서러운 이주민들이 있다”며 “새로운 대한민국 100년은 차별과 편견 없는 우리 모두의 힘으로 만들어 가야 한다고 믿는다”고 말했다.)

Số lượng người nước ngoài ở lại Hàn Quốc là 2,5 triệu người. (국내에 머물고 있는 외국인 수는 250만 명에 달합니다.)

Được biết, trong số đó chỉ khoảng 200.000 người có quyền bỏ phiếu. (이 가운데 투표권을 가진 이들은 20만 명 정도 되는 것으로 알려졌습니다.)

(영상디자인 : 김윤나)