Cụ già người Hàn Quốc cầm theo 300 triệu tiền mặt chân trần đi lang thang suốt đêm

155

Cụ già người Hàn Quốc cầm theo 300 triệu tiền mặt chân trần đi lang thang suốt đêm … Cảnh sát giải cứu. (현금 3억 들고 밤길 헤매던 ‘맨발 할머니’…경찰 구조)

Một bà cụ người Hàn Quốc lang thang trên đường phố Seoul, mang theo hơn 300 triệu won tiền mặt và hàng chục sổ tài khoản ngân hàng, và trở về với gia đình với sự giúp đỡ của cảnh sát. Khi cảnh sát lần đầu tiên nhìn thấy bà cụ này vào lúc bình minh, bà đã đi chân trần trong bộ quần áo mỏng. (할머니 한 분이 3억 원 넘는 현금과 통장 수십 개를 들고 서울의 밤거리를 헤매다가 경찰의 도움으로 가족에게 돌아갔습니다. 경찰이 새벽에 할머니를 처음 봤을 때 맨발에 얇은 옷차림이었습니다.)

Phóng viên Min Kyung-ho. (민경호 기자입니다.)

 

Vào ngày 13 lúc 00:00 Ga Seoul Guro. Có một cụ bà đang đi bộ và kéo theo một cái túi nhựa lớn lê xuống sàn. (어제(13일) 새벽 0시 서울 구로역. 커다란 비닐봉지를 바닥에 끌며 걸어가는 할머니.)

Hỏi ai đó đi ngang qua, và một nhân viên nhà ga. (지나가는 사람에게도, 역무원에게도 무언가를 물어봅니다.)

Bà cụ chân không đi chân không và đang đi xuống dưới bằng thang cuốn, theo sau bà là cảnh sát. (신발도 신지 않은 채 에스컬레이터를 타고 내려가고 그 뒤를 경찰이 따라갑니다.)

Họ là cảnh sát tại quận Seoul Guil được phái đến sau khi nhân được tin báo. (다른 신고를 받고 출동했다 마침 근처를 지나던 서울 구일지구대 경찰관들이었습니다.)

[Văn phòng quận Joo / Sở cảnh sát Guro Khu vực quận Guil: Bà cụ không đi giày và bạn mặc quần áo quá mỏng … bà cụ trông giống như một người bị mắc chứng thích đi lang thang bên ngoài trong một thời gian dài.] ([조오현 경장/구로경찰서 구일지구대 : 신발을 안 신고 계셨고, 옷도 너무 얇게 입고 계셨고… 밖에서 오랫동안 돌아다니시는 행려 환자처럼 보였거든요.])

Bà cụ nói rằng đang trên đường đến nhà em gái mình, cảnh sát đã hỏi liệu có thể giúp gì được bà không, bà cụ đã đồng ý đi cùng cảnh sát tuy nhiên bà lại không nhớ mình chính xác cần phải đi về đâu. (여동생에게 가는 길이라며 도와줄 수 있겠느냐는 말에 순찰차로 함께 갔지만 할머니는 정작 어디로 가야 할 지 기억하지 못했습니다.)

Khi kiểm tra, chiếc túi nhựa mà bà cụ này mang theo có chứa hơn 300 triệu won tiền mặt, bao gồm các bó tiền 50.000 won, sáu nhẫn vàng và khoảng 20 cuốn sổ ngân hàng. (그제서야 확인한 비닐봉지에는 5만 원권 다발 등 3억 원이 넘는 현금과 금반지 6개, 통장 20여 개가 들어 있었습니다.)

[Cán bộ quận Joo / Sở cảnh sát Guro, Khu vực quận Guil: Bà cụ mang theo quá nhiều tiền. Sô tiền nhiều đến mức khó mà đếm được … Rất dễ bị đối mặt với những tình huống như móc túi hoặc cướp giật.] ([조오현 경장/구로경찰서 구일지구대 : 돈이 너무 많이 들어 있더라고요. 돈이 셀 수 없을 정도로 너무 많아 가지고… 소매치기나 강도 이런 강력 범죄에 노출이 많이 될 수 있으니까.])

Bà cụ nói đó là số tiền bà đã dành dụm cả đời và bà đã nhờ là nhất định phải đưa bà đến nhà em gái. (할머니는 평생 자신이 모은 돈이라면서 동생 집에 꼭 가고 싶다고 부탁했습니다.)

[Cho-Joo Hyuen / Cảnh sát quận Guil: Bà ấy có thể nói chính xác tên em gái …] ([조오현 경장/구로경찰서 구일지구대 : 친동생 이름은 확실하게 딱 말씀하셔서….])

Cảnh sát đã kiểm tra địa chỉ nhà của em gái và đưa bà cụ về với gia đình sau 1h30 phút kể từ lúc phát hiện ra bà. (경찰은 동생 집 주소를 확인해 할머니를 발견한 지 1시간 반 만에 가족에게 인계했습니다.)

출처 : SBS 뉴스