Cuộc thi tuyển dụng cảnh sát tuần tra được tiến hành vào ngày 19 … Tỷ lệ cạnh tranh là 18,8:1

83

Cuộc thi tuyển dụng cảnh sát tuần tra được tiến hành vào ngày 19 … Tỷ lệ cạnh tranh là 18,8:1. (순경 채용시험 19일 진행…경쟁률 18.8대 1)

Cơ quan cảnh sát quốc gia cho biết sẽ tiến hành kỳ thi viết tuyển dụng cảnh sát tuần tra tại 94 địa điểm trên toàn quốc vào ngày 19 tới đây. (경찰청은 오는 19일 전국 94곳에서 순경 채용 필기시험을 진행한다고 밝혔습니다.)

Trong lần tuyển dụng cảnh sát tuần tra này sẽ tuyển chọn 2.735 người trong số 51.000 người đã ứng tuyển và tỷ lệ cạnh tranh là 18,8:1. (2,735명을 선발할 이번 순경 채용에는 5만1천여명이 응시해 18.8대 1의 경쟁률을 보였습니다.)

Cơ quan cảnh sát quốc gia cho biết trong số các ứng viên, họ đã xác nhận các đối tượng tự cách ly và người được xác nhận là đã kiểm tra corona 19, những người tự cách ly sẽ thực hiện bài thi tại địa điểm riêng biệt. (경찰청은 응시생 중 코로나19 확진자와 자가격리 대상자를 확인해 자가격리 대상자만 별도의 장소에서 시험을 치르도록 했다고 밝혔습니다.)

Ứng viên đỗ kỳ thi sẽ được công bố vào ngày 25. (필기시험 합격자는 25일 발표됩니다.)

연합뉴스TV 기사문의 및 제보 : 카톡/라인 jebo23