Đã thêm 1 người bị nhiễm ‘Corona’ tại Hàn Quốc … Nâng tổng số người bị nhiễm lên 25 người.

289

Đã thêm 1 người bị nhiễm ‘Corona’ tại Hàn Quốc … Nâng tổng số người bị nhiễm lên 25 người. (국내 ‘신종 코로나’ 확진 환자 1명 추가…총 25명)

Nguời bị nhiễm coronavirus thứ là người sống cùng con trai và con dâu đã từng đến thăm Quảng Đông, Trung Quốc (25번 환자, 중국 광둥성 방문 아들·며느리의 동거인)

Số người nhiễm viêm phổi Vũ Hán ở trong nước Hàn Quốc đã tăng lên thành 25 người … 2 người đã được xuất viện. (국내 확진 환자 25명으로 늘어…2명 퇴원)

Nghi ngờ 2.315 người bị nhiễm dịch … Hiện đã cách ly 960 người. (누적 의심환자 2,315명…960명 격리 검사 중)

[앵커]

Số người bị nhiễm coronavirus mới tại Hàn Quốc đã tăng thêm 1 người, tổng cộng là đã có 25 người bị nhiễm. (신종 코로나바이러스 감염 환자가 1명이 늘어 총 25명이 됐습니다.)

Hãy tìm hiểu thêm bằng cách kết nối các phóng viên. Phóng viên Kim Seung-jae! (취재기자 연결해 자세한 내용 알아보겠습니다. 김승재 기자!)

Ai là người bị nhiễm mới tại Hàn Quốc đã được xác nhận bổ sung? (추가 확진 환자는 누구인가요?)

[기자][Phóng viên]

Đó là một phụ nữ Hàn Quốc 73 tuổi. (73살 한국 여성입니다.)

Bà cụ sống cùng vợ chồng người con trai. (환자는 아들 부부와 함께 살고 있는데요.)

Vợ chồng người con trai cho biết họ đã đến thăm tỉnh Quảng Đông ở Trung Quốc từ tháng 11 cho đến ngày 31 tháng trước. (아들 부부는 지난해 11월부터 지난달 31일까지 중국 광둥성을 방문한 것으로 조사됐습니다.)

Người phụ nữ có các triệu chứng sốt, ho và đau họng và kết quả xét nghiệm của bà là dương tính. (이 여성은 발열과 기침, 인후통 증상으로 검사를 실시한 결과 양성이 확인됐습니다.)

Hiện đã được chuyển đến viện Bệnh viện Bundang thuộc Đại học Quốc gia Seoul để nhập viện. (현재 분당서울대병원에 입원해 있습니다.)

1 người bị nhiễm mới đã được xác nhận vào ngày hôm nay, tổng cộng 25 trường hợp nhiễm coronavirus mới đã được báo cáo tại Hàn Quốc. (오늘 확진 환자 1명이 늘면서 국내 신종코로나 바이러스 환자 수는 총 25명이 됐습니다.)

Trong số này, người bị nhiễm số 1 và 2 đã được xuất viện và người bị nhiễm số 3 đã được chữa khỏi hoàn toàn. (이 가운데 1번과 2번 환자가 퇴원했고 세 번째 완치했습니다.)

Những người đang được điều trị hiện tại đang trong trạng thái tốt và dự kiến sẽ có thêm người được xuất viện. (환자들 상태가 대체로 양호해 추가 퇴원 환자가 나올 예정입니다.)

Nhưng số lượng ‘Người nghi ngờ bị nhiễm’ tại Hàn Quốc đang gia tăng? (그런데 ‘의심 환자’가 크게 늘고 있다죠?)

Cho đến nay, tổng cộng đã có 2.315 người đang bị nghi ngờ là nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại Hàn Quốc. (지금까지 누적 의심환자는 총 2,315명입니다.)

Hơn 1.300 người đã có kết quả âm tính và 960 người đang bị cách ly và kiểm tra. (천3백여 명은 음성으로 나왔고, 960명이 격리돼 검사를 받고 있습니다.)

Người bị nghi ngờ đã nhiễm virus đã gia tăng gần đây tại Hàn Quốc. (의심환자는 최근 크게 늘고 있는데요.)

Điều này là do các cơ quan chức năng Hàn Quốc đã tăng số lượng đối tượng cần được kiểm tra và đã tăng số lượng các cơ quan có thể được kiểm tra. (그 이유는 방역 당국이 검사가 필요한 대상을 확대하고 검사가 가능한 기관을 늘렸기 때문입니다.)

Trước đây, những người Hàn Quốc từng đến thăm tỉnh Hồ Bắc ở Trung Quốc bị sốt hoặc có triệu chứng hô hấp sẽ bị kiếm tra. (기존에는 중국 후베이성을 방문한 사람 가운데 발열 또는 호흡기 증상이 있을 때 검사를 하고, 그 외 중국 지역은 폐렴이 있을 때 검사를 했습니다.)

Bây giờ, bất cứ ai bị sốt hoặc có triệu chứng hô hấp trong vòng 14 ngày sau khi đến Trung Quốc đều có thể được kiểm tra. (그런데 지금은 중국을 방문한 후 14일 이내에 발열 또는 호흡기 증상이 나타난 사람은 누구나 검사를 받을 수 있습니다.)

Ngoài ra, ngay cả khi bạn không đến từ Trung Quốc, bạn có thể bị kiểm tra nếu bạn đã đến những quốc gia có nhiều người bị corona.(또 중국이 아니더라도 신종코로나가 유행하는 국가를 다녀온 경우 의사 소견에 따라 검사를 시행할 수 있습니다.)

Khi số lượng đối tượng kiểm tra và tổ chức xét nghiệm tăng đáng kể, thì số người nghi ngờ bị nhiễm và số lượng người bị nhiễm dự kiến sẽ tăng lên. (이처럼 검사 대상과 검사 실시 기관이 크게 늘면서 의심환자와 확진 환자 수도 증가할 전망입니다.)

지금까지 행정정책부에서 전해드렸습니다.