Xuất khẩu trong tháng 8 giảm 23.6%… Trung bình mỗi ngày giảm 12.7%

27

Cho đến ngày 10 tháng này, kim ngạch xuất khẩu giảm 23.6% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 8.7 tỷ USD. (이달 들어 10일까지 수출액이 87억 달러로 지난해 같은 기간에 비해 23.6% 줄어든 것으로 나타났습니다.)

Theo cục thuế, tính đến ngày 10/8 tổng giá trị xuất khẩu giảm 2,7 tỷ USD trong đó thì dù xuất khẩu thiết bị ngoại vi máy tính đã tăng 62.3% nhưng xuất khẩu chế phẩm từ dầu giảm 45.8%, thiết bị thông tin không dây giảm 43.6% và xuất khẩu chất bán dẫn giảm 6.8%. (관세청에 따르면 이달 10일까지 컴퓨터 주변기기 수출이 62.3% 늘었지만 석유제품 45.8%, 무선통신기기 43.6%, 반도체 수출에서 6.8% 각각 감소하며 수출 금액은 27억달러 줄었습니다.)

Nếu xét theo số ngày làm việc thì giá trị xuất khẩu bình quân ngày là 1 tỷ250 triệu won so với đầu tháng 8 năm ngoái giảm 12.7%. (조업일수를 고려한 일평균수출액은 12억 5천만 달러로 지난해 8월 초보다 12.7% 감소했습니다.)

Giá trị nhập khẩu quả nhiên so với cùng kỳ năm ngoái cũng giảm 24.3% tổng sản lượng xuất khẩu trong 1 năm qua giảm 11% và nhập khẩu giảm 10.1%. (수입 역시 지난해 같은 기간보다 24.3% 줄었으며, 연간누계는 수출이 11.1%, 수입이 10.1% 각각 감소했습니다.)