Đợt rét mạnh nhất vào mùa đông này đã đến, Seoul -11,5oC … Nhiệt độ giảm dần từ cuối tuần.

143

Đợt rét mạnh nhất vào mùa đông này đã đến, Seoul -11,5oC … Nhiệt độ giảm dần từ cuối tuần. (올겨울 최강 한파, 서울 -11.5℃…주말에 풀려)

Sáng nay, đợt rét mạnh nhất vào mùa đông này đã đến. (오늘 아침, 올겨울 들어 가장 강력한 한파가 찾아왔습니다.)

Cái lạnh này sẽ tiếp tục cho đến ngày mai và giảm dần từ cuối tuần. (이번 강추위는 내일까지 이어진 뒤 주말부터 차츰 누그러지겠습니다.)

Tìm hiểu thêm thời tiết. Cô Kwon Hye-in! (자세한 날씨 알아봅니다. 권혜인 캐스터!)

Có phải thời tiết hôm nay lạnh hơn hôm qua? (오늘이 어제보다 더 춥다고요?)

[캐스터]

Đây là thời điểm lạnh của mùa đông lần này và nhất là hôm qua ở Seoul nhiệt độ buổi sáng với -11 độ. (어제 서울 아침 기온 -11도로 올겨울 들어 가장 추웠는데요,)

Nhiệt độ ở Seoul hiện đang giảm xuống -11,3 độ C, khiến Seoul trở thành một trong những nơi có nhiệt độ mùa đông thấp nhất trong một ngày tại Hàn Quốc. (현재 서울 기온 -11.3도까지 떨어지며 하루 만에 다시 올겨울 최저 기온을 기록했습니다.)

Cái lạnh này sẽ tiếp tục cho đến ngày mai, (이번 강추위는 내일까지 이어지겠고요,)

Từ cuối tuần, dự kiến ​​sẽ hạ nhiệt dần và nhiệt độ sẽ nâng lên trên nhiệt độ trung bình. (주말부터 평년 기온을 웃돌며 차츰 누그러질 전망입니다.)

Các cảnh báo về khí lạnh đã được đưa ra tại các vùng núi Tỉnh Gangwon, và ở các khu vực trung tâm tại tỉnh Jeonbuk và Gyeongbuk trong đất liền. (강원 산간에는 한파경보가, 그 밖의 중부와 전북, 경북 내륙에 한파주의보가 내려졌습니다.)

Hiện tại, nhiệt độ của khu vực Daegwallyeong giảm xuống -22,8 độ C, mức thấp nhất trong cả nước Hàn Quốc. (현재 대관령의 기온이 -22.8도까지 떨어지며 전국에서 가장 낮고요,)

Thời tiết lạnh nhất ở Hàn Quốc là mùa đông này, bao gồm Cheorwon -17,2 độ, Paju -14,9 độ, Jecheon -13,6 độ, Daejeon -10,1 độ, và Daegu -6,9 độ. (철원 -17.2도, 파주 -14.9도, 제천 -13.6도, 대전 -10.1도, 대구 -6.9도 등 전국이 올겨울 들어 가장 추운 날씨를 보이고 있습니다.)

Trong đất liền vào ban ngày sẽ có nắng, nhưng khoảng 1 cm tuyết sẽ rơi ở bờ biển phía đông, nơi bị ảnh hưởng bởi gió đông. (낮 동안 내륙은 맑겠지만 동풍의 영향을 받는 동해안 지역에는 1cm 안팎의 눈이 조금 오겠습니다.)

Nồng độ bụi mịn Cả nước sẽ thể hiện mức độ ‘tốt ~ bình thường’. (미세먼지 농도 전국이 ‘좋음~보통’ 수준 보이겠습니다.)

Ngày mai sẽ có một chút tuyết rơi trên khắp đất liền qua đêm. (내일은 밤사이 내륙 곳곳에 눈이 조금 오겠고요,)

Khi cái lạnh đến, nguy cơ đồng hồ nước đóng băng là rất cao. (강추위가 찾아오면서 수도 계량기 동파의 위험성이 큽니다.)

Nên bọc ống nước của nhà bạn bằng các vật liệu cũ, chẳng hạn như quần áo cũ, hoặc vặn vòi nước nóng nhỏ giọt nếu bạn đi ra ngoài trong một thời gian dài. (헌 옷 등 보온재로 수도관을 감싸거나, 장기간 외출 시에는 약하게 온수를 흘려놓는 게 좋겠습니다.)

지금까지 YTN 권혜인입니다.