Đừng đặt con nhỏ ngủ ở nôi nghiêng… Có thể dẫn đến ngạt thở trong khi ngủ

242

Đừng đặt con nhỏ ngủ ở nôi nghiêng… Có thể dẫn đến ngạt thở trong khi ngủ (“경사진 요람에 아기 재우지 마세요” … 질식 사고 우려)

Những chiếc nôi đung đưa có thể dễ dàng dỗ dành trẻ em khi chúng quấy khóc nên được rất nhiều bậc phụ huynh ưa thích. (유아용 바운서나 흔들리는 요람은 보채는 아이들을 쉽게 달랠 수 있어 부모들에게 인기가 많죠.)

Tuy nhiên, hầu hết những sản phẩm này đều có độ dốc quá cao nên trẻ em có nguy cơ bị ngạt thở trong khi ngủ. (그런데 이런 제품들 대부분이 경사도가 지나치게 높아, 아이들이 잠을 자다가 질식할 위험이 있는 것으로 나타났습니다.)

Phóng viên Kim So Young đã đưa tin. (김소영 기자가 취재했습니다.)

Đây là một cái nôi điện tử của công ty toàn cầu về đồ dùng dành cho trẻ em Fisher Price. (세계적인 유아용품 회사인 피셔프라이스 사의 전동식 요람입니다.)

Người tiêu dùng có thể đặt mua trực tiếp và dù ở trong nước cũng nhận được hàng nhưng sau hàng loạt sự cố ngạt thở trẻ sơ sinh xảy ra thì sản phẩm này bị thu ở Hoa Kỳ. (직구를 통해 국내에도 들어왔는데 영아 질식 사고가 계속되자 미국에서 전량 리콜 조치됐습니다.)

[Hãng tin CNN tháng 4 năm 2019, “Hiệp hội khoa học nhi đồng Hoa Kỳ đã yêu cầu thu hồi ngay lập tức do nhận thấy sản phẩm đã làm chết ít nhất 32 trẻ sơ sinh.”. [CNN 뉴스/2019년 4월 : “미국 소아과학회가 적어도 32명의 영아를 사망하게 한 것으로 보이는 해당 제품에 대해 즉각 리콜을 촉구했습니다.”]

Ngay khi các sự cố tương tự liên tục xảy ra ở nước ngoài thì Hiệp hội Người tiêu dùng Hàn Quốc đã thử điều tra 9 sản phẩm hàng đầu trên các trang bán hàng trực tuyến trong nước. (해외에서 비슷한 사고가 계속되자 한국소비자원이 국내 온라인 판매사이트 상위 9개 제품을 조사해봤습니다.)

Tất cả các sản phẩm đều có đều có góc lưng từ 14 đến 66 độ, đối với trẻ sơ sinh có nguy cơ chưa giữ được thăng bằng vùng đầu cổ thì có thể bị nghẹt thở. (모든 제품의 등받이 각도가 14도에서 66도 사이로, 고개를 가누기 힘든 영아들의 경우 질식을 유발할 우려가 있었습니다.)

Quảng cáo của sản phẩm này cũng trở thành vấn đề. (제품 광고도 문제가 됐습니다.)

Không chỉ có hình ảnh em bé đang nằm ngủ trên sản phẩm mà còn gây chú ý bởi lời quảng cáo “Số 1 về giấc ngủ cho bé” (제품 위에서 자고 있는 아이 사진은 물론, ‘수면율 1위’ 등의 홍보 문구까지 눈에 띕니다.)

Tuy nhiên với những trẻ em dưới 1 tuổi đặt nằm trên nôi có độ dốc trên 10 độ thì khi các bé đang ngủ nếu đầu bị nghiêng sang bên hoặc gục xuống thì nguy cơ cao có thể gây ra sự cố bị ngạt do đường thở bị chặn. (하지만 10도 이상 경사진 요람에 1살 미만의 영아를 재울 경우, 고개가 돌아가거나 아래로 떨궈질 경우 기도가 막히는 등의 질식 사고로 이어질 우려가 큽니다.)

[Seo Jeong Nam /Trưởng bộ phận sản phẩm cơ khí Hiệp hội người tiêu dùng Hàn Quốc: “Chúng tôi đã khuyến nghị các biện pháp cải thiện tự nguyện đối với 4 sản phẩm vi phạm nội dung biểu thị nghĩa vụ và Viện tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia dự kiến sẽ đề xuất tăng cường các tiêu chuẩn an toàn để cấm cho trẻ ngủ trong nôi nghiêng”. [서정남/한국소비자원 기계금속팀장 : “의무 표시 사항을 위반한 4개 제품에 대해서 자발적인 개선조치를 권고했고, 국가기술표준원에는 경사진 요람에서의 수면을 금지하도록 안전기준 강화를 건의할 예정입니다.”]

Hội người tiêu dùng khuyến cáo không nên để trẻ nằm một mình ở nôi và phải thắt dây an toàn cho trẻ. (소비자원은 아이를 경사진 요람에 혼자 두지 말고 사용 시에는 안전띠를 채워야 한다고 권고했습니다.)

Đặc biệt, khi đứa trẻ đang chơi và ngủ thiếp đi thì cần lập tức chuyển bé đến nơi thích hợp cho giấc ngủ của trẻ. (특히 아이가 놀다 잠이 들었을 때는 즉시 적절한 수면 장소로 옮겨야 한다고 당부했습니다.)