“Đừng đi vòng quanh đây và lây nhiễm Corona” … Người Hàn Quốc bị hành hung tại Úc.

2383

“Đừng đi vòng quanh đây và lây nhiễm Corona” … Người Hàn Quốc bị hành hung tại Úc. (“코로나 옮기며 돌아다니지 마”…호주서 한국인 폭행 )

Khi Corona 19 lan rộng khắp thế giới, sự phân biệt chủng tộc và những chủ nghĩa căm thù cũng nối đuôi theo sau. Ở Úc, người dân địa phương đã tấn công người Hàn Quốc và nói rằng: ‘Đừng đi vòng quanh đây và lây bệnh Corona 19 cho chúng tôi.’ (코로나19가 전 세계로 퍼지면서 인종차별과 혐오 범죄도 잇따르고 있습니다. 호주에선 ‘코로나19를 옮기고 다니지 말라’며 현지인이 한국인을 폭행하는 일이 벌어졌습니다.)

Đây là phóng viên Jungyoon Yoon. (정제윤 기자입니다.)

[기자] [Phóng viên]

Một phụ nữ da trắng đang chỉ vào một người đàn ông Hàn Quốc. (한 백인 여성이 한국 남성을 향해 손가락질을 합니다.)

Khi người đàn ông Hàn Quốc đến gần người phụ nữ, người phụ nữ này đã cất giọng chửi rủa, và một người phụ nữ da trắng khác bên cạnh đã lao vào đánh người đàn ông Hàn Quốc bằng nắm đấm. (남성이 여성 앞으로 다가가자 여성이 욕을 하며 언성을 높이더니, 옆에 있던 또 다른 백인 여성이 남성을 주먹으로 때립니다)

Nạn nhân là anh Lee Tae-sun nói rằng đây là lần đầu tiên anh bị phân biệt chủng tộc bởi một người dân địa phương ở Albany, Australia vào sáng ngày 15. (이태양 씨는 지난 15일 새벽 호주 올버니에서 처음 보는 현지인에게 인종차별을 당했다고 말합니다. )

[Lee Tae-Sun / Người Hàn Quốc đang cư trú tại Úc: Cô ấy nói ‘Tại sao bạn cứ đi lòng vòng và lây nhiễm Corona đi khắp nơi vậy, bạn thấy thế nào nếu chỉ ở nhà?’ Lúc đó tôi nói ‘ Có phải cô đang phân biệt chủng tộc đối với tôi? Bây giờ là thế kỷ 21 rồi đó? ‘ Vì vậy người (nữ) đã đánh tôi bằng nắm đấm.] ([이태양/호주 거주 한국인 : ‘너 지금 코로나 그렇게 옮기면서 돌아다니지 말고, 집에나 있는 게 어때’ 이러길래 제가 거기서 친구들한테 ‘이거 지금 인종차별 맞지? 21세기에?’ 그러니까 (여성이) 저한테 주먹으로 때리더라고요.])

Người phụ này đã hỏi quốc tịch của anh ấy , khi anh trả lời là người Hàn Quốc thì cô ta nói đừng lây nhiễm Corona 19 và đánh anh 2 lần bằng nắm đấm. (여성이 출신을 물어봐서 한국 사람이라고 답했더니 코로나19를 옮기지 말라고 시비를 걸고, 주먹으로 두 차례나 때렸다는 겁니다.)

Cảnh sát cũng được điều đến hiện trường, nhưng nhưng cũng chỉ xử lý tình hình tại thời điểm đó rồi rời đi. (현장엔 경찰도 출동했지만 상황만 정리하고 떠났다고 합니다.)

Lee đã đến Úc sáu tháng trước để tham gia vào ‘Ngày lễ làm việc’, một chương trình việc làm ngắn hạn ở nước ngoài. (이씨는 해외 단기취업프로그램인 ‘워킹홀리데이’ 참여를 위해 6개월 전 호주에 갔습니다. )

Vào ngày 10, một nữ sinh viên Hàn Quốc đã bị một phụ nữ da đen tấn công ở giữa Manhattan, New York. (지난 10일엔 한국인 여학생이 뉴욕 맨해튼 한복판에서 흑인여성에게 폭행을 당했습니다.)

Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa nói với BBC rằng các hành vi bạo lực đối với người châu Á đã gia tăng, kêu gọi các chính phủ chịu trách nhiệm. (앞서 강경화 외교부 장관은 영국 BBC와의 인터뷰에서 아시아인에 대한 폭력 행위가 늘었다며 각국 정부의 책임을 당부하기도 했습니다.)

(화면출처 : BBC)