Giá thuê 전세 văn phòng ở Seoul hơn 200 triệu won … Chủ nghĩa “ thuê nhà hộp rỗng”

118

Giá thuê trung bình các văn phòng ở Seoul là hơn 200 triệu won.(서울 오피스텔의 평균 전셋값이 2억 원을 넘은 것으로 나타났습니다.)

Nếu nhìn vào thị trường bất động sản KB, giá thuê trung bình của văn phòng Seoul đã ghi nhận là 200 triệu won vào tháng trước.(KB 부동산 시세를 보면 서울 오피스텔 평균 전셋값은 지난달 2억 백만 원을 기록했습니다.)

Tỷ lệ tiền thuê so với giá bán của tháng vừa rồi với tháng 6 là 80,3% , cao nhất kể từ khi thống kê văn phòng KB được công bố vào tháng 7 năm 2010.(매매가 대비 전세가 비율은 지난 6월과 지난달에 80.3%로 나타나 2010년 7월 KB 오피스텔 통계가 공개된 이후 가장 높았습니다.)

Theo thống kê của Viện giám định Hàn Quốc, tỷ lệ tiền thuê trung bình của văn phòng ở Hàn Quốc vào tháng trước là 83,5%, là con số cao nhất kể từ khi công bố thống kê về xu hướng giá cả văn phòng vào tháng 1 năm 2018.(한국감정원 통계로도 지난달 전국 오피스텔 평균 전세가율은 83.5%로 지난 2018년 1월 오피스텔 가격 동향 조사 통계 공표 이후 가장 높은 수치를 기록했습니다.)

Vào ngày 31 tháng trước,khi áp dụng luật cho thuê mới bao gồm chế độ quyền đăng ký gia hạn hợp đồng, giới hạn tiền thuê trả theo tháng, cho thuê lấy tiền ký gửi nên việc cho thuê văn phòng trở nên thiếu hụt hơn và giá cả đã tăng lên.(지난달 31일 계약갱신청구권제와 전, 월세 상한제를 담은 새 임대차법 시행을 계기로 오피스텔 전세가 더 부족해지고 가격이 오른 것으로 풀이됩니다.)

Cùng với đó, gần đây giá thuê văn phòng tăng mạnh, giá thuê nhà gần với giá mua bán hoặc cao hơn nên đang xuất hiện” thuê nhà hộp rỗng” đó là ngay cả khi chủ nhà bán nhà sau này cũng khó trả lại tiền cho người thuê nhà.(이와 함께 최근 오피스텔의 가파른 전셋값 상승세로 전셋값이 매맷값에 육박하거나 더 높아져 나중에 집주인이 집을 팔아도 세입자에게 전세금을 돌려주기 어려운 ‘깡통 전세’도 나오고 있습니다.)