Giá thuê chung cư Seoul tiếp tục tăng…quận Gangnam cán mốc 900 triệu won

78

Giá thuê chung cư Seoul tiếp tục tăng…quận Gangnam cán mốc 900 triệu won (서울 아파트 전셋값 상승 계속…강남구 9억 돌파)

Theo khảo sát tháng trước, giá thuê chung cư trung bình ở Seoul đã vượt quá 510 triệu won.(지난달 서울 아파트 평균 전셋값이 5억1,000만원을 넘은 것으로 조사됐습니다.)

Theo công ty thông tin của công ty bất động sản 114, giá thuê căn hộ trung bình tại Seoul vào tháng trước là 511,13 triệu won, tăng hơn 10 triệu won chỉ trong hai tháng sau khi vượt quá 500 triệu won lần đầu tiên vào tháng 6.(부동산정보업체 부동산114에 따르면, 지난달 서울 아파트 평균 전셋값은 5억1,113만원으로, 지난 6월 5억원을 처음 넘은 뒤, 두 달 만에 1,000만원 이상 올랐습니다.)

Đặc biệt, giá thuê trung bình của căn hộ ở quận Gangnam, Seoul vào tháng trước là 900 triệu won và quận Songpa là hơn 700 triệu won.(특히, 지난달 서울 강남구 아파트 평균 전셋값은 9억원을, 송파구는 7억원을 넘었습니다.)

Giá thuê trung bình của quận Seocho là 957,7 triệu won, đắt nhất trong số 25 quận ở Seoul.(서초구의 평균 전셋값은 9억 2,570만원으로 서울 25개 구 가운데 가장 비쌌습니다.)