Hàn Quốc cảnh báo ” Bắc Hàn sẽ phải trả giá nếu có hành động quân sự.

157

Hàn Quốc cảnh báo ” Bắc Hàn sẽ phải trả giá nếu có hành động quân sự. (軍 “북한, 군사행동 하면 대가 치를 것” 경고)

[앵커]

Hàn Quốc đã đưa ra quan điểm về lời dọa dẫm về việc sẽ có hành động quân sự bổ sung của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Triều Tiên . (북한이 총참모부 대변인 발로 추가적인 군사행동을 예고한 데 대해 군이 입장을 발표했습니다. )

Phóng viên của Bộ Quốc phòng lấy thông tin. (국방부 취재기자 나가 있습니다. )

[기자] [Phóng Viên]

Ông Jeon Dong-jin, Tham mưu trưởng liên quân, đã công bố quan điểm của quân đội Hàn Quốc. (네, 전동진 합참작전부장이 군의 입장을 발표했습니다.)

Trước hết, Hàn Quốc quan ngại sâu sắc về lời tuyên bố của một phát ngôn viên của Tổng tham mưu trưởng quân đội Bắc Triều Tiên hôm nay đã cảnh báo Hàn Quốc rằng Triều Tiên đã lên kế hoạch đưa ra hành động quân sự. Đây cũng là một hành động phải đi ngược lại với thỏa thuận với nhà xanh và thỏa thuận quân sự 9/19.(우선 오늘 오전 북한군 총참모부 대변인이 예고한 군사 행동 계획에 대해, 판문점선언과 9·19 군사합의에 정면으로 배치되는 행위라며 깊은 우려를 표한다고 밝혔습니다.)

Ngoài ra, ông nói rằng hành động này còn phá hủy những nỗ lực và thành tựu của hai miền Triều Tiên cùng nhau trong 20 năm qua để phát triển quan hệ liên Triều và duy trì hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. (또 이러한 조치는 지난 20여년 간 남북관계 발전과 한반도 평화유지를 위해 남북이 함께 기울여온 노력과 성과를 일거에 무산시키는 조치라고 말했는데요.)

Ông nhấn mạnh rằng nếu Triêu Tiên có bất kỳ một hành động quân sự mang tính thực tế, Triều Tiên chắc chắn sẽ phải trả giá. (실제 행동에 옮겨질 경우 북측은 반드시 그에 대한 대가를 치르게 될 것이라고 강조했습니다.)

Hàn Quốc đã đưa ra lập trường về cảnh báo quân sự của Triều Tiên. Hôm nay, Hàn Quốc cũng đã tái khẳng định chính sách của mình để phản ứng mạnh mẽ trước những hành động khiêu khích mà không có ngoại lệ. (북한의 군사 행동 예고에 즉각 입장을 내놓은건데, 어제에 이어 오늘도 도발에는 예외없이 강력히 대응하겠단 방침을 재확인한 겁니다.)

[앵커]

Một thông báo được đưa ra sáng nay của Tham mưu trưởng Triều Tiên tuyên bố rằng sẽ có thêm hành động quân sự . (추가 군사행동을 예고한 총참모부 발표가 오늘 오전에 나왔죠. )

Hãy nói cho chúng tôi biết nội dung đó như thế nào. (어떤 내용이었는지 다시 한번 짚어주시죠.)

[기자] [Phóng viên]

Vâng, Triều Tiên hôm qua tuyên bố sẽ có thêm hành động quân sự sau khi cho nổ tung văn phòng liên lạc chung của Nam Bắc Hàn Quốc. (네, 북한은 어제 남북 공동연락사무소를 폭파한 지 하루 만에, 추가적인 군사행동에 나설 것이라고 예고했습니다.)

Trước hết, Triều Tiên tuyên bố sẽ triển khai các đơn vị quân đội và hỏa lực của trung đoàn tại khu du lịch Geumgangsan và Khu công nghiệp Kaesong. (우선 금강산 관광지구와 개성공단에 연대급 부대들과 화력 군부대를 전개한다고 밝혔습니다.)

Ngoài ra, Triều Tiên còn dọa nạt rằng các chòi giám sát đã bị rút khỏi Khu phi quân sự trước đó sẽ được mang trở lại. (또 비무장지대에 철수했던 감시초소를 다시 들여놓겠다고 엄포를 놓았고요. )

Và Triều Tiên sẽ tiếp tục huấn luyện ở khu vực biên giới bằng cách nâng cấp số lượng cảnh báo trên tất cả các mặt trận lên hệ thống nhiệm vụ chiến đấu số 1. (모든 전선의 경계 근무급수를 1호 전투 근무체계로 격상시켜 접경지역의 훈련을 재개하겠다고 했습니다.)

Vào những năm 2000, các lực lượng quân sự đã được chuyển đến Núi Geumgang và Kaesong, vốn là biểu tượng của hòa bình, và ngoài ra, họ đã đơn phương tuyên bố phá hủy thực sự thỏa thuận quân sự 9/19 giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên. (2000년대 평화의 상징이던 금강산과 개성에 군대를 재배치하고, 이에 더해 남북의 9·19 군사합의의 사실상의 파기를 일방적으로 선언한 겁니다.)

[앵커]

Căng thẳng quân sự giữa hai miền Triều Tiên đang tăng trở lại. (남북 사이의 군사적 긴장감이 다시 높아지는 모습인데요. )

Phản ứng của bộ quốc phòng Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại là như thế nào? (우리 군 현재 어떻게 대응하고 있습니까.)

[기자]

Vâng, quân đội Hàn Quốc đang sử dụng các trinh sát khác nhau để theo dõi chặt chẽ các động thái của Triều Tiên. (네, 군은 각종 정찰자산을 활용해서 북한의 움직임을 면밀히 살피고 있습니다.)

Tham mưu trưởng liên quân Jeon Dong-jin, cho biết ông đang theo dõi chặt chẽ xu hướng của quân đội Bắc Triều Tiên 24 giờ một ngày và duy trì sự chuẩn bị quân sự mạnh mẽ. (전동진 합참작전부장은 북한군의 동향을 24시간 면밀히 감시하면서 확고한 군사대비태세를 유지하고 있다고 밝혔는데요.)

Cụ thể, chúng tôi đang tập trung vào tình huống trong trường hợp xảy ra những biến cố không lường trước bằng cách tăng cường mạnh mẽ hệ thống giám sát ở phía trước và giới hạn phía bắc của bờ biển phía đông-tây. (특히 최전방 지대와 동-서해 북방한계선 일대 감시체계를 집중 강화해 혹시 모를 우발적 상황에 대비해 상황을 예의주시하고 있는데요.)

Một quan chức quân sự giải thích rằng không có xu hướng bất thường nào của quân đội Bắc Triều Tiên gần khu vực biên giới. (군 관계자는 접경지역 인근 북한군의 특이동향은 아직까지 없다고 설명했습니다.)

Trước đó người phát ngôn của Tổng Bí thư Quân đội Hàn Quốc đã đề cập trước đó về thủ tục được Quân ủy Trung ương phê chuẩn, kế hoạch là tập trung vào việc chuẩn bị một biện pháp đối phó, Triều Tiên có khả năng sẽ không đưa ra hành động quân sự chỉ trong hôm nay hay ngày mai mà trong thời gian lâu dài. (앞서 군 총참모부 대변인이 중앙 군사위원회의 비준을 받는 절차를 언급한 만큼, 당장 오늘 내일 실제 움직임으로 이어질 가능성은 높지 않다고 보고 대응책을 마련하는데 주력한다는 계획입니다.)

연합뉴스TV 기사문의 및 제보 : 카톡/라인 jebo23