‘Hàn Quốc cùng nhau hạ giá’, Siêu thị lớn giảm giá cao nhất tới 50% từ ngày mai

702

‘Hàn Quốc cùng nhau hạ giá’, Siêu thị lớn giảm giá cao nhất tới 50% từ ngày mai. (대형마트, ‘대한민국 동행세일’ 앞두고 내일부터 “최대 50% 할인” )

Một ngày trước khi trương trình ‘ Đại hạ giá của Hàn Quốc ‘ bắt đầu vào ngày mốt , các siêu thị lớn đã đồng loạt bắt đầu bán giảm giá. (모레부터 시작되는 ‘대한민국 동행세일’을 하루 앞두고 대형마트들이 일제히 할인판매에 나섭니다.)

E-Mart sẽ mở một ‘ Cuộc đại chiến thương hiệu thời trang ‘ từ ngày mai đến ngày 1 của tháng tiếp theo nhằm bán hết hàng cho các đối tác thời trang vừa và nhỏ và bắt đầu bán giảm giá tới 50%. (이마트는 내일부터 다음 달 1일까지 중소 패션 협력사들의 재고 소진을 위해 ‘패션 브랜드 대전’을 열고 최대 50% 할인 판매를 시작합니다.)

Lotte Mart bán rẻ hơn tới 40% cho các thành viên có điểm lPoint khi mua các mặt hàng thịt bò cấp 1 của Hàn Quốc bằng thẻ sự kiện và giảm tới 30% một số thịt bò Úc cho các thành viên El Point bắt đầu từ ngày 28. (롯데마트는 1등급 한우 전 품목을 행사 카드로 결제하는 엘포인트 회원에게 최대 40% 저렴하게 판매하고, 28일부터는 엘포인트 회원을 대상으로 일부 호주산 소고기를 최대 30% 할인 판매합니다.)

Homeplus cũng sẽ tổ chức một sự kiện để giảm giá tới 50% trong số 9.600 sản phẩm của mình bắt đầu từ ngày mai. (홈플러스도 내일부터 9천600여 종 상품을 최대 50% 할인하는 행사를 열 예정입니다.)