Hàn Quốc “Hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho người bị nhiễm viêm phổi phải nhập viện và cách ly … 1,23 triệu won mỗi tháng cho gia đình 4 người”

114

Hàn Quốc “Hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho người bị nhiễm viêm phổi phải nhập viện và cách ly … 1,23 triệu won mỗi tháng cho gia đình 4 người” (“입원·격리자 생활비 지원…4인 가족 기준 월 123만 원”)

“Hỗ trợ ’ Sinh hoạt phí ’ cho người bị nhiễm coronavirus phải nằm viện ” (“입원 격리된 사람에게 ’생활지원금’ 지원”)

“Trường hợp phải nằm viện hoặc cách ly dưới 14 ngày … Tính số ngày rồi đăng ký nộp lên văn phòng quận hoặc thành phố liên quan ” (“14일 미만 일할 계산…관할 시군구에 신청”)

“Trợ cấp phí nghỉ việc cho doanh nghiệp hoặc công ty nào có công nhân phải nghỉ phép do bị cách ly nhưng vẫn tính lương” (“격리 근로자에 유급휴가 준 사업자에 휴가비 지원”)

[앵커]

Chính phủ Hàn Quốc cung cấp chi phí sinh hoạt cho những người bị nhập viện hoặc phải cách ly do có liên quan đến coronavirus mới. (신종 코로나바이러스와 관련해 입원하거나 격리된 사람에게 정부가 생활비를 지원합니다.)

Ngoài ra, đối với trường hợp người lao động phải nghỉ phép vẫn tính lương do bị cách ly thì chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ tiền nghỉ phép có lương cho chủ lao động. (또 격리된 근로자에게 유급휴가를 준 사업주에게도 휴가비용이 지원됩니다.)

Phóng viên Lee Seung-hoon. (이승훈 기자의 보도입니다.)

[기자][Phóng viên]

Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ cho những người nhập viện hoặc bị cách ly để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus mới. (정부의 지원대상은 신종 코로나바이러스 확산 방지를 위해 병원에 입원한 사람이나 격리된 사람입니다.)

Số tiền hỗ trợ là 45.499.000 won mỗi tháng cho tiêu chuẩn gia đình một người, và 1.230.000 won cho tiêu chuẩn gia đình 4 người, điều kiện là bị cách ly từ 14 ngày trở lên. (지원금은 14일 이상 격리된 경우 1인 가족 기준 월 45만4천9백 원 4인 가족 월 123만 원 등입니다.)

Đối với người nước ngoài, chỉ được áp dụng tiêu chuẩn cho gia đình 1 người. (외국인의 경우 1인 가구 지원 기준이 적용됩니다.)

Nếu thời gian cách ly dưới 14 ngày, thì thanh toán sẽ được thực hiện theo ngày. (격리 기간이 14일 미만인 경우 날짜로 계산해 지급합니다.)

Đăng ký xin nhận tiền hỗ trợ tại nơi làm chứng minh thư của quận hoặc thành phố . (생활지원비는 격리자의 주민등록지 시군구에서 신청을 받습니다.)

[Kim Kang-rip / Phó Tổng Giám đốc Phòng chống và khắc phục Tai nạn Trung ương: Chúng tôi sẽ chấp nhận đơn đăng ký từ ngày 17 và sẽ thanh toán ngay khi ngân sách liên quan hoàn tất.] ([김강립 / 중앙사고수습본부 부본부장 : 오는 17일부터 신청을 받을 예정이며 예비비 등 관련 예산 편성이 마무리 되는대로 조속히 지급할 예정입니다.])

Tiền hỗ trợ nghỉ phép cũng được cung cấp cho những người sử dụng lao động bị cách ly nghỉ phép có lương . (격리 근로자에게 유급휴가를 준 사업주에게도 휴가 비용이 지원됩니다.)

Chi phí nghỉ phép được trả tới 130.000 won dựa trên mức lương hàng ngày của công nhân. (유급휴가비는 근로자의 하루 임금을 기준 해 최대 13만 원까지 지원합니다.)

Tất nhiên, đối tượng được hộ trợ là những người đã có phản ứng trung thực với những yêu cầu của các cơ quan y tế. (물론 보건 당국의 조치에 성실히 대응한 사람이 대상입니다.)

Bất cứ ai từ chối yêu cầu nhập viện hoặc cách ly sẽ bị phạt ít nhất 3 triệu won. (자가 또는 입원 격리조치를 거부한 사람에게는 기존 3백만 원이던 벌금을,)

Hiện Hàn Quốc đang cân nhắc cho hình phạt tù một năm hoặc ít hơn hoặc phạt tiền lên tới 20 triệu won nếu người bị nhiễm corona từ chối yêu cầu xử lý y tế của chính phủ. (1년 이하의 징역이나 2천만 원 이하의 벌금을 내도록 하는 방안이 검토되고 있습니다.)