Hàn Quốc liên tiếp xuất hiện những người dân ẩn danh và quyên góp khẩu trang cho các sĩ quan cảnh sát .

13293

Hàn Quốc liên tiếp xuất hiện những người dân ẩn danh và quyên góp khẩu trang cho các sĩ quan cảnh sát .(파출소에 나타난 익명의 마스크 기부자들)

Theo Cơ quan cảnh sát tỉnh Jeonbuk, vào ngày 19, vào khoảng 11:30 sáng, một người đàn ông ở độ tuổi trung niên đã đến đồn cảnh sát Gunsan và để lại 22 chiếc khẩu trang, yêu cầu: ” Các sĩ quan cảnh sát đang cố gắng ngăn chặn corona19 hãy sử dụng những chiếc khẩu trang này.” (전북지방경찰청에 따르면 지난 19일 오전 11시 30분쯤 50대 중반의 남성이 군산 비응파출소를 찾아 “코로나19 예방을 위해 힘쓰고 있는 경찰관들이 사용해 달라”면서 마스크 22장을 놓고 갔습니다.)

Vào ngày 20, khoảng 12:30 , một người đàn ông đã đến thăm Đồn cảnh sát Maipa, đưa ra 80 chiếc khẩu trang và biến mất. (20일 낮 12시 30분쯤에는 한 남성이 진안 마이파출소를 방문해 마스크 80장을 내밀고 사라졌습니다.)

Anh ấy nói “Tôi thấy một bài báo về việc thiếu khẩu trang cho các sĩ quan cảnh sát. (그는 “경찰관들에게 지급되는 마스크가 부족하다는 기사를 봤다.)

Cảnh sát gặp nhiều vất vả với Corona 19, “anh nói và rời khỏi đồn cảnh sát. (코로나19 때문에 경찰들이 고생이 많다”고 말한 뒤 파출소를 떠났습니다.)

Cơ quan cảnh sát Jeonbuk đã lên kế hoạch gửi số khẩu trang được quyên góp này cho các sĩ quan cảnh sát đang làm nhiệm vụ ngăn chặn Corona 19 , tuy nhiên, để đồng hành trong trái tim ấm áp của những người hiến tặng, sở cảnh sát đã quyết định chuyển nó đến các trung tâm phúc lợi để tặng cho những tầng lớp dễ bị tổn thương như người già và người nghèo . (전북경찰청은 기부받은 마스크를 코로나19 현장 경찰관들에게 지급할 예정이었지만 기부자의 따뜻한 마음에 동참하고자 취약계층과 노인복지센터 등에 전달하기로 했습니다.)

오점곤 [ohjumgon@ytn.co.kr]