Hàn Quốc tiếp tục đón hơn 260 người Hàn Quốc bị kẹt tại New Zealand quay trở về Hàn Quốc bằng chuyên cơ

82

Hàn Quốc tiếp tục đón hơn 260 người Hàn Quốc bị kẹt tại New Zealand quay trở về Hàn Quốc bằng chuyên cơ. (봉쇄령 뉴질랜드 한인 260여명 전세기로 7일 귀국)

Du học sinh và người dân Hàn Quốc cư trú ngắn hạn đang bị kẹt tại New Zealand do Corona19 sẽ được đón quay trở lại Hàn Quốc bằng chuyên cơ của Air New Zealand vào ngày 7. (코로나19 사태로 뉴질랜드에 발이 묶였던 유학생과 단기 체류자들이 내일 에어뉴질랜드 전세기 편으로 귀국합니다.)

Công ty phụ trách bán vé chuyến bay cho biết chuyến bay này sẽ trở theo khoảng 260 người và rời Auckland vào sáng ngày 7 và đến sân bay Incheon vào buổi chiều cùng ngày . (전세기 항공권 판매업무를 담당하는 업체는 전세기가 내일 오전 오클랜드를 출발해 오후에 인천공항에 도착할 것이라며 탑승 인원은 260명 정도 된다고 밝혔습니다.)

Ngoài ra, vào ngày 10 sắp tới, sẽ tiếp tục có chuyên cơ của Korean Air sẽ đón người dân trở lại Hàn Quốc với khoảng hơn 260 người Hàn Quốc. (또 오는 10일에도 대한항공 전세기가 260여 명의 한인을 태우고 귀국할 예정이라고 덧붙였습니다.)

Công ty nói rằng ngoài những người trở về lần này, còn có nhiều người Hàn Quốc khác muốn trở về nước, quy mô khoảng 500~600 người . (업체는 이들 외에도 귀국을 희망하는 한인들이 더 있는 것으로 파악됐다며 그 규모는 500~600명 정도라고 밝혔습니다.)

YTN