“Hãy giữ giữ sức khỏe” … Gửi tình cảm ấm áp đến những kiều bào trở về từ Vũ Hán

51

Gửi tình cảm ấm áp đến những kiều bào trở về từ Vũ Hán … “Giữ sức khỏe” (우한 교민들에 온정 이어져…”건강하게 보내세요”)

Tình thương ấm áp đang tìm đến các cơ sở sinh hoạt tạm thời ở thành phố Asan và các ngôi làng gần đó, nơi những Hàn Kiều trở về từ Vũ Hán Trung Quốc đang ở. (중국 우한 교민들이 머무는 충남 아산시 임시 생활 시설과 인근 마을에 온정의 손길이 이어지고 있습니다.)

Không chỉ những người Hàn Kiều mà cả người còn truyền sức mạnh đến cho những người dân đang sinh sống ở đó. (교민뿐만 아니라 지역 주민들에게까지 큰 힘이 되고 있습니다.)

Phóng viên Sang-gon Lee. (이상곤 기자입니다.)

[기자][Phóng viên]

Những thùng cát tông được xếp đầy trên xe tải. (화물차에 상자들이 실립니다.)

Những chiếc hộp này là quà tặng chứa thuốc rửa tay và xà phòng lưu huỳnh được chuẩn bị cho để gửi cho những Kiều Bào Hàn Quốc trở về từ Vũ Hán. (상자 안에는 교민들을 위해 준비한 손 세정제와 유황 비누가 들어있습니다.)

Đây là những vật phẩm được làm từ nước suối và lưu huỳnh tinh khiết trong sự tận tình của người dân Asan. (온천 정제수와 유황을 활용해 아산 시민들이 정성스럽게 만든 것들입니다.)

Trong những thùng quà tặng này còn chứa những lá thư gửi đến những người Hàn Kiều với nội dung, khi khỏe mạnh và trở về nhà rồi bạn hãy tìm đến Asan một lần nữa, cùng với quyển sách giới thiệu về những địa danh nổi tiếng ở Asan. (건강하게 집에 돌아간 뒤 아산을 다시 한 번 찾아달라는 메시지와 함께 아산지역 관광 명소를 소개한 책도 함께 넣었습니다.)

[O Se-hyeon / Thị trưởng thành phố Asan, Tỉnh Chungnam: Để có thể chuyển tấm lòng của chúng tôi đến với đồng bào của mình tại đây, chúng tôi đã đặt xà phòng lưu huỳnh, nước rửa tay và sách hướng dẫn du lịch đến họ. Với ý nghĩa mong họ sống tạm thời trong khu vực của chúng tôi thật an toàn và ấm áp trước khi khỏe mạnh trở về nhà. .] ([오세현 / 충남 아산시장 : 우리도 같은 동포라는 마음을 전달하기 위해서 유황 비누와 손 세정제, 관광설명서를 같이 넣어서 전달하고 따뜻하고 안전하게 우리 지역에 머물다가 귀가하라는 의미로….])

Đây là lần đầu có chuyến hàng gửi tặng được chuyển đến các Kiều Bào Hàn Quốc trở về từ Vũ Hán đang lưu trú tại Viện Phát triển nguồn nhân lực của Cảnh sát Hàn Quốc. (경찰 인재개발원에서 머무는 교민들에게 기증품이 전달되는 건 이번이 처음입니다.)

Trước đó, đã có một công dân Asan đã cố gắng làm món ăn Hàn Quốc và đinh giao nó cho những người Kiều Bào đang ở trong cơ sở sinh hoạt tạm thời, tuy nhiên do luật cấm mang đồ ăn từ ngoài vào nên những thức ăn đó đã được chia sẻ cho những người lính gác vất vả tại đây. (앞서 한 아산 시민이 한과를 만들어 교민들에게 전달하려고 했지만, 외부 음식물은 반입이 금지돼 현장에서 고생하는 경찰 등이 나눠 먹었습니다.)

Với sự giúp đỡ từ tấm lòng ấm áp, đó là một sức mạnh lớn cho những người đang phải sống một mình do phải cách ly. (온정의 손길이 이어지면서 홀로 격리돼 생활하는 교민들에게는 큰 힘이 되고 있습니다.)

[Ông A / Hàn Kiều về từ Vũ Hán : Tôi có thể cảm nhận được trái tim của cư dân Asan ngay cả trong phòng của tôi. . Tôi rất xin lỗi nếu có điều gì tại chúng tôi mà làm phương hại đến cư dân ở đây . . Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tiếp tục ủng hộ chúng tôi.] ([A 씨 / 우한 교민 : 방 안에서라도 아산 주민분들의 마음이 좀 느껴지고…. 뭔가 주민분들한테 저희 때문에 피해가 갔다면 정말 죄송스럽고…. 그래도 이렇게 지원 계속해주셔서 정말 감사합니다.])

YTN 이상곤[sklee1@ytn.co.kr]입니다.