Hướng dẫn hoàn tiền học phí trường mẫu giáo Hàn Quốc ” Không rõ ràng” … Băn khoăn của những bậc phụ huynh tại Hàn Quốc.

267

Hướng dẫn hoàn tiền học phí trường mẫu giáo Hàn Quốc ” Không rõ ràng” … Băn khoăn của phụ huynh tại Hàn Quốc. (유치원비 환불 지침 ‘오락가락’…애타는 학부모들)

Trong thời gian gần đây, thời gian khai giảng của các trường đại học tại Hàn Quốc đã bị hoãn lại, xuất hiện những tranh cãi về việc liệu có đúng không khi phải trả toàn bộ tiền học phí. Các trường mẫu giáo cũng vậy. Có sự nhầm lẫn về tuyên bố của Phó Thủ tướng Eun-Hye Yoo về việc trả lại học phí, nhưng dù sao cũng không có quy định nào bắt buộc về việc phải hoàn trả học phí trong tình cảnh hiện tại. (요즘 대학에서도 개강은 미뤄졌는데 등록금은 온전히 다 내야하는 거냐는 논란이 이어지고 있는데요. 유치원도 마찬가집니다. 앞서 유은혜 부총리의 수업료 반환 관련 발언으로 혼란도 있었는데 어쨌든 지금 상황에서는 강제 규정은 없습니다.)

[기자] [Phóng viên]

[Ông A / Phụ huynh trường mẫu giáo tư lập tại tỉnh Kyeongnam: Tôi đã gọi giáo viên của trường mẫu giao Wongam. Tuy nhiên do (Bộ Giáo dục) vẫn chưa có hướng dẫn, và đây là lần đầu tiên họ gặp trường hợp này nên chúng tôi vẫn phải đợi … ] ([A씨/경남 사립유치원 학부모 : 원감 선생님에게 전화를 했어요. 아직 (교육부) 지침이 없고 이런 일이 처음이라 자기들도 기다리는 상황이다(라고)…])

Trường mẫu giáo tại Hàn Quốc bắt đầu vào ngày 23. (유치원 개학은 오는 23일.)

Câu chuyện của một phụ huynh A. Tôi gửi con được có một tuần, thì liệu tôi có phải trả tiền học phí cho cả tháng 3 hay không. (딱 일주일만 보내는데, 3월 한 달 치 원비를 내야 하냐는 질문에 A씨가 들은 얘기입니다.)

Phó thủ tướng, Eun-hye Yoo, cũng được hỏi cùng một câu hỏi. (유은혜 사회부총리도 같은 질문을 받았습니다.)

[Eunhye Yoo / Phó Thủ tướng, Bộ Xã hội và Bộ trưởng Bộ Giáo dục (ngày 10 trước đó ) : Trường mẫu giáo (3 tuần đóng cửa), thì liệu đó có phải là lý do phải trả lại tiền học phí hay không.] ([유은혜/사회부총리 겸 교육부 장관 (지난 10일) : (3주 휴원이) 수업료가 반환되어야 할 이유는 아닌 것이죠.])

Theo luật hiện hành, ‘Hoàn trả học phí’ chỉ có thể nếu con của bạn thôi học tại trường mẫu giáo đó. (현행법상 ‘수업료 반환’은 유치원을 그만두는 경우에만 가능합니다.)

Tuy nhiên, bạn cũng có thể được hoàn lại một số khoản phí. (돌려받을 수 있다고 말한 비용도 있었습니다.)

[Eunhye Yoo / Phó Thủ tướng, Bộ Xã hội và Bộ trưởng Bộ Giáo dục ( Ngày 10 trước đó ): (Khi trường mẫu giáo đóng cửa) những chi phí như phí hoạt động đặc biệt, phí xe buýt trường học Bởi … Do không được sử dụng nên (Có thể được hoàn trả lại)] ([유은혜/사회부총리 겸 교육부 장관 (지난 10일) : (휴원을 하면) 특별활동비, 통학버스는… 사용하지 않는 것이기 때문에 (반환이 가능합니다)])

Tuy nhiên, lại không có luật hiện hành nào cưỡng chế phải thực hiện những việc này cả. (하지만 현행법상 이를 강제하는 규정은 없습니다.)

[Cô B / Phụ huynh Trường mẫu giáo tư thục Gyeonggi: (Tại trường mẫu giáo) Tôi nhận được một tin nhắn văn bản nói rằng tôi sẽ không được hoàn trả học phí, và phí thức ăn cho các con tại trường. Tôi nghĩ điều đó thật vô lý, nhưng tôi nghĩ con tôi sẽ bị tổn hại nếu phản đối cho nên … ] ([B씨/경기 사립유치원 학부모 : (유치원에서) 수업료, 경비, 급식비 환불하지 않겠다는 문자를 받았습니다. 불합리하다고 생각했지만, 저희 아이가 피해를 받을까봐…])

Đáp ứng nhu cầu ‘Hoàn trả học phí mẫu giáo’ là mỗi nơi đều khác nhau, và các trường mẫu giáo và phụ huynh đều đồng ý rằng chính phủ cần có sự hướng dẫn nhất quán. (‘유치원비 환불’ 요구에 대한 대응이 저마다 다른 상황, 유치원과 학부모들 모두 정부의 일관된 지침이 필요하다고 입을 모으고 있습니다.)

(영상디자인 : 김신규)