Kết hôn · Sinh con muộn … Rất nhiều phụ nữ trên 30 tuổi Hàn Quốc ” Đông lạnh trứng của mình “

340

Kết hôn · Sinh con muộn … Rất nhiều phụ nữ trên 30 tuổi Hàn Quốc ” Đông lạnh trứng của mình ” ( 늦어진 결혼·출산…30대 여성 ‘난자 냉동’ 늘었다)

Độ tuổi trung bình ở lần kết hôn đầu tiên của người Hàn Quốc là 33,1 tuổi đối với nam và 30,4 tuổi đối với nữ. (평균 초혼 연령은 남성 33.1세, 여성 30.4세입니다.)

Khi tuổi kết hôn tăng lên giống như vậy, nhiều cặp vợ chồng Hàn Quốc đã vướng phải nhiều khổ cực vì bị hiếm muộn. (이처럼 결혼 연령대가 높아지면서 난임으로 고생하는 부부들이 적지 않습니다.)

Đó là lý do tại sao chính phủ Hàn Quốc đã sửa đổi luật để người dân có được 3 ngày nghỉ hàng năm được sử dụng để điều trị bệnh hiếm muộn . (때문에 연간 사흘의 난임치료휴가를 별도로 쓸 수 있도록 정부가 법을 개정했을 정돈데요.)

Tuy nhiên, điều trị bệnh hiếm muộn là không dễ dàng. (그럼에도 난임 치료, 쉽진 않습니다.)

Chỉ có 2 trên 10 phụ nữ Hàn Quốc trải qua bệnh hiếm muộn , có thể sinh con thành công sau khi điều trị. (난임 시술을 받은 여성 환자 10명 중 2명만이 출산에 성공한 것으로 파악됐습니다.)

Do đó, ngày càng có nhiều phụ nữ Hàn Quốc ở độ tuổi hơn 30 cố gắng đóng băng trứng trước khi họ còn trẻ. (이렇다 보니, 조금이라도 젊었을 때 미리 자신의 난자를 얼려두려는 30대 여성들이 늘고 있습니다.)

Để giảm nguy cơ vô sinh do họ sẽ sinh con muộn. (혹시 모를 노산으로 인한 난임 등의 걱정을 덜기 위해섭니다.)

Phóng viên Lee Chung-heon (이충헌 의학전문기자가 취재했습니다)

[리포트]

Một phụ nữ độc thân 34 tuổi người Hàn Quốc đã đông lạnh trứng của mình một năm trước. (1년 전 자신의 난자를 냉동 보관한 34살 미혼 여성입니다.)

Tôi đã dần dần có tuổi và cũng bị bệnh tử cung trước đó, vì vậy tôi lo lắng về việc có thai sau này. (점점 나이가 드는 데다 이전에 자궁질환을 앓은 적이 있어 나중에 임신을 할 수 있을지 걱정됐습니다.)

[Người phụ nữ Hàn Quốc đóng băng trứng của mình: “Tôi nghĩ rằng tôi đã làm tốt bởi vì làm việc này giúp tôi cảm thấy bớt lo lắng về tương lai.”] ([난자 냉동 보관 여성 : “하고 나니까 미래에 대한 불안감이 줄어들고 해서 잘했다고 생각이 들어요.”])

Người phụ nữ công sở 35 tuổi này vẫn chưa có kế hoạch kết hôn. (직장생활을 하는 35살의 이 여성은 아직 결혼 계획이 없습니다.)

Nhưng cô ấy đã quyết định đóng băng trứng của mình để sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh sau khi kết hôn sau này. (하지만 나중에 결혼하게 되면 건강한 아이를 출산하기 위해 난자를 냉동 보관하기로 마음먹었습니다.)

[Một người phụ nữ có kế hoạch đóng băng trứng của mình : “Tôi đã thấy rất nhiều người phụ nữ Hàn Quốc mệt mỏi vì không thể mang thai do tuổi tác. Nếu bây giờ tôi đóng băng trứng sớm, sẽ trở thành một phần an tâm cho việc sinh con sau này.”] ([난자 냉동 보관 예정 여성 : “나이 들어서 임신을 못 하거나 그것 때문에 힘들어하시는 분들을 많이 봤거든요. 일찍 해 놓으면 나중을 위해서는 안심이 되는 부분도 있겠죠.”])

Trước đây, đông lạnh trứng thường chỉ được thực hiện khi người phụ nữ mắc bệnh sản khoa hoặc phụ khoa và muốn lưu trữ trứng khỏe mạnh trước khi hóa trị. (이전에 난자 냉동은 산부인과 질환을 앓고 있거나 항암치료 전 건강한 난자 보관을 원할 때만 주로 시술이 이뤄졌습니다.)

Trong những năm gần đây, nhiều phụ nữ Hàn Quốc đã giữ trứng đông lạnh ngay cả khi họ khỏe mạnh. (최근엔 건강하더라도 난자를 얼려두는 여성이 많아졌습니다.)

Trong một bệnh viện chuyên khoa tại Hàn Quốc, số phụ nữ đóng băng trứng của họ là 635, tăng gấp 15 lần trong bốn năm gần đây. (한 전문병원의 경우 난자 냉동을 한 여성이 635명으로 4년 새 15배나 늘었습니다.)

Chức năng buồng trứng ở phụ nữ tiếp tục suy giảm sau 25 tuổi, vì vậy nếu bạn quan tâm đến trứng đông lạnh, tốt hơn là nên làm điều đó càng trẻ càng tốt. (여성의 난소 기능은 25살 이후 지속해서 떨어지기 때문에 난자 냉동을 마음먹었다면 한 살이라도 젊을 때 하는 게 좋습니다.)

[Giáo sư Guwha Sun / Trung tâm hiếm muộn tại bệnh viện Bundang : “Tôi muốn khuyên bạn nên làm trước tuổi 35 vì trứng của người phụ nữ khỏe mạnh nhất là trước độ tuổi 35. Trên thực tế những vị ở trước tuổi 37 cũng có thể làm được nhưng không dễ dàng gì. ([구화선/분당차병원 난임센터 교수 : “이상적으로는 35세 이전의 난자가 가장 건강하기 때문에 35세 이전에 오시는 것을 권해드리지만, 현실적으로는 쉽지 않아서 37세 이전에만 오셔도 충분할 거로 생각합니다.”] )

Ở nước ngoài, một số công ty, như Facebook và Apple, cung cấp các khoản trợ cấp hỗ trợ phụ nữ làm đông lạnh trứng như một phần của hệ thống phúc lợi của công ty. (해외에선 페이스북과 애플 등 일부 기업이 사내 복지제도 차원에서 난자 냉동 보조금을 지급하고 있기도 합니다.)

Tuy nhiên, việc làm trứng đông lạnh không được khuyến cáo cho bệnh nhân tiền mãn kinh và phụ nữ sau 43 tuổi vì việc chọn trứng khó khăn và tỷ lệ mang thai thấp. (하지만 조기폐경 환자와 43살 이후 여성은 난자 채취가 힘들고, 임신율이 떨어지기 때문에 난자 냉동 보관이 권유되지 않습니다.)

KBS 뉴스 이충헌입니다.