‘Khẩu trang bưu điện ‘ bắt đầu bán vào ngày mai

93

‘Khẩu trang bưu điện ‘ bắt đầu bán vào ngày mai (‘마스크 우제국‘ 내일부터 판매)

Ngày mai, khẩu trang được bán trên tất cả các bưu điện địa phương của Hàn Quốc ngoài trừ thủ đô Seoul. (내일도 서울을 제외한 전국 지역 우체국에서는 마스크를 판매합니다.)

Tổng khối lượng khẩu trang của ngày mai là 650.000 chiếc, nhiều hơn 100.000 chiếc so với lần bán đầu tiên. ( 내일 풀리는 물량은 모두 65만 장인데요, 그제 첫 판매 때보다 10만 장 늘어났습니다.)

Thời gian bán hàng cũng được nâng sớm hơn là vào 11 giờ sáng. ( 판매 시간도 오전 11시로 앞당졌습니다.)

 Phóng viên Uhan-Ul. ( 보도에 우한울 기자입니다.)

 

Bưu điện Hàn Quốc sẽ bán 650.000 chiếc khẩu trang tại các bưu điện địa phương vào ngày mai. ( 우정사업본부는 내일 마스크 65만 장을 전국 지역 우체국을 통해 판매합니다.)

Thời gian bán hàng là 11 giờ sáng, sớm hơn ba giờ so với 2:00 chiều ngày thứ Sáu. ( 판매 시각은 지난 금요일 오후 2시보다 3시간 앞당겨진, 오전 11시부텁니다.)

Tuy nhiên, tại Jeju và các đảo khác thời gian bán hàng sẽ linh hoạt tùy thuộc vào thời gian khẩu trang được chuyển đến. ( 다만 제주 지역은 오후 5시, 기타 도서 지역은 마스크 도착 상황에 따라 판매 시각이 유동적입니다.)

Các đại lý bán khẩu trang được đặt tại Daegu, Quận Cheongdo và hơn 400 bưu điện ở thành phố huyện xã, trên toàn Hàn quốc. ( 마스크 판매처는 대구, 청도 지역과 마스크 공급 여건이 취약한 전국 읍면 소재 우체국 천 400여 곳입니다.)

Khẩu trang được bán ở Seoul và khu vực trung tâm thành phố tập được bán trung ở hơn 24.000 hiệu thuốc . (서울과 도심 지역 마스크 판매는 접근성이 높은 약국 2만4천여 곳을 중심으로 이뤄집니다.)

Tại bưu điện, mỗi người chỉ được mua tối đa 5 chiếc khẩu trang. ( 우체국 마스크 판매 수량은 1인당 5매로 제한됩니다.)

Giá mỗi khẩu trang là 1000 won, tăng 200 won so với thứ Sáu tuần trước. ( 한 매당 가격은 지난 금요일보다 200원 오른 1000원입니다.)

Trụ sở chính của bưu điện giải thích, giá bán thay đổi theo từng ngày, tùy theo giá cấp. ( 판매가는 공급가격에 따라, 매일 달라진다고 우정본부는 설명했습니다.)

KBS 뉴스 우한울입니다.