Kiểm tra xét nghiệm Corona 19 đối với người nước ngoài cũng bằng tiền thuế của người dân? … Chính phủ ” Mục đích là để bảo vệ nhân dân Hàn Quốc”

1199

Kiểm tra xét nghiệm Corona 19 đối với người nước ngoài cũng bằng tiền thuế của người dân? … Chính phủ ” Mục đích là để bảo vệ nhân dân Hàn Quốc” (외국인 코로나19 검사도 세금으로?…정부 “국민 보호 목적”)

Gần đây xuất hiện một số chỉ trích tại Hàn Quốc về việc, không phải là một sự lãng phí sao khi chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ chi phí xét nghiệm coronavirus (Corona19) cho những người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc bằng tiền thuế quốc gia. Chính phủ giải thích cho việc này là để ‘ Bảo vệ nhân dân Hàn Quốc ‘ . (외국인 입국자의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 검사 비용을 국민 세금으로 지원하는 것이 낭비가 아니냐는 지적에 대해, 정부는 ‘국민을 보호하려는 것’이라고 취지를 설명했다.)

Jung Eun-gyeong, người đứng đầu Ban Chính sách Quốc phòng Trung ương tại cuộc họp giao ban thường xuyên được tổ chức tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Osong ở tỉnh Chungcheongbuk vào ngày 23, nói: “Khi có một người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc được xác nhận nhiễm Corona 19, thì có một mối lo ngại là người đó sẽ làm lây lan sang người thứ 2 hay thứ 3 của nhân dân Hàn Quốc .” “Chúng tôi làm với mục đích ngăn chặn điều này nên chúng tôi không đánh giá rằng đây là một sự lãng phí “. (정은경 중앙방역대책본부장은 23일 충북 오송 질병관리본부에서 열린 정례 브리핑에서 “코로나19 확진 외국인이 1명이라도 입국했을 때 이로 인한 국민의 2차, 3차 감염 피해가 우려된다”면서 “이를 차단하기 위해 검사를 하는 목적이 있기 때문에 낭비라고 판단하지 않는다”고 말했다.)

“Xét nghiệm và chẩn đoán cho người nước ngoài là hỗ trợ ngăn chặn dòng bệnh truyền nhiễm vào Hàn Quốc thông qua chẩn đoán sớm, và có cơ sở trong luật kiểm dịch”, ông Chung nói. (정 본부장은 “외국인에 대한 진단 검사는 조기 진단으로 감염병의 국내 유입을 차단하기 위해 지원하는 것이며, 검역법상 근거가 있다”고 덧붙였다.)

Theo bản thảo, nếu người nước ngoài không có triệu chứng như không có (đờm), thì chủ yếu là kiểm tra mẫu đường hô hấp . Chính phủ Hàn Quốc sẽ hộ trợ cho chi phí kiểm tra dưới 70.000 won. (방대본에 따르면 무증상 외국인은 객담(가래)이 없어 주로 상기도 검체로 검사를 한다. 상기도 검체 검사 1건에 7만원 이하의 비용이 지원된다.)

Về chi phí điều trị cho bệnh nhân nước ngoài được xác nhận bị nhiễm Corona , Jung nói, ” Chúng tôi đang hỗ trợ chi phí điều trị cho họ bằng ngân khố nhà nước, vì lợi ích chung của cộng đồng.” (외국인 확진자의 치료비용에 대해서도 정 본부장은 “공익 목적으로, 국고로 지원하고 있다”고 밝혔다.)

“Các bệnh truyền nhiễm khác với những bệnh không có tính truyền nhiễm là nó có thể lây lan rộng”, Jung nói, “Biện pháp của chính phủ là gánh toàn bộ chi phí điều trị để bảo vệ người dân trước sự lây lan này”. (정 본부장은 “감염병은 비감염병과 달리 전파된다”면서 “감염병 확산에서 국민을 보호하기 위한 조치로, 치료 비용을 국가가 부담하는 것”이라고 재차 강조했다.)

Trước đây, chính phủ nói rằng họ sẽ trợ cấp phí sinh hoạt cho người là người nước ngoài trong số những người từ Châu Âu đến Hàn Quốc trong quá trình tự cách ly. (앞서 정부는 자가격리에 들어가는 유럽발 입국자 중 외국인에게도 생활지원금을 지원한다고 밝힌 바 있다.)

Tuy nhiên “Các hướng dẫn hoặc chính sách cụ thể liên quan đến hỗ trợ của người nước ngoài vẫn chưa được quyết định” và chính phủ có kế hoạch sẽ giải thích riêng phần này trong thời gian tới . (정 본부장은 “외국인의 생활 지원에 대해서는 아직 구체적인 지침이나 방침이 결정되지 않았다”면서 “결정이 된 부분은 별도로 설명하겠다”고 계획을 밝혔다.)

sun@yna.co.kr