Kim Jong-un, hoãn kế hoạch hành động quân sự với Hàn Quốc … Đang chờ xử lý Cuộc họp sơ bộ của Quân ủy Trung ương Triều Tiên

50

Kim Jong-un, hoãn kế hoạch hành động quân sự với Hàn Quốc … Đang chờ xử lý Cuộc họp sơ bộ của Quân ủy Trung ương Triều Tiên. (김정은, 대남 군사행동계획 보류 … 중앙군사위 예비회의서 결정)

Cuộc họp dự bị đầu tiên của Ủy ban quân sự trung ương (dưới thời chủ tịch Kim Jong Un) … Dường như những giây phút căng thẳng nhất giữa 2 miền Nam Bắc đã qua đi… Tập trung chú ý việc có hay không việc truyền đơn và phát loa phóng thanh chống Nam Hàn. (첫 중앙군사위 예비회의…’최고조’였던 남북 긴장 숨고르기 들어갈 듯 대남전단 살포·확성기 방송 실행 여부 주목)

Thông tấn xã trung ương Triều Tiên đưa tin ngày 24/6 rằng Chủ tịch Triều Tiên ông Kim Jong Un đã chủ trì cuộc họp dự bị lần thứ 7 phiên thứ 5 của Ủy ban quân sự Trung ương Đảng Lao động vào ngày 23 và trì hoãn kế hoạch hành động quân sự đối với Hàn Quốc.(북한 김정은 위원장은 23일 노동당 중앙군사위원회 7기 5차 회의 예비회의를 주재하고 대남 군사행동계획을 보류했다고 조선중앙통신이 24일 보도했다.)

Thông tấn xã cho biết: “Trong cuộc họp dự bị của Ủy ban quân sự trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã đánh giá tình hình xảy ra gần đây và bộ Tổng tham mưu của Quân đội Nhân Dân Triều Tiên đã hoãn kế hoạch hành động quân sự đối với Hàn Quốc được đệ trình lên cuộc họp lần thứ 5 của Ủy ban quân sự Trung ương Đảng”. (통신은 “예비회의에서 조선노동당 중앙군사위원회는 조성된 최근정세를 평가하고 조선인민군 총참모부가 당중앙군사위원회 제7기 제5차회의에 제기한 대남군사행동계획들을 보류했다”고 전했다.)

Trước đó, theo thông báo của phát ngôn viên vào ngày 16/4, Bộ tổng tham mưu quân sự Triều Tiên được dự báo sẽ hỗ trợ triển khai quân đội khu vực công nghiệp Kaesong, khu vực núi Geumgang, mở rộng đồn binh khu vực phi quân sự ▲ huấn luyện quân sự khu vực biên giới và hỗ trợ rải tuyên truyền chống Nam Hàn.(앞서 북한 군 총참모부는 지난 16일 대변인 발표를 통해 ▲ 금강산·개성공업지구 군대 전개 ▲ 비무장지대 초소 진출 ▲ 접경지역 군사훈련 ▲ 대남전단 살포 지원 등을 예고했다.)

Ngoài ra, các nhà quan sát cho rằng Triều Tiên gần như đã chuẩn bị xong, và dự báo rằng liệu Triều Tiên có thực hiện phát sóng truyền thanh truyền thanh chống lại Hàn Quốc hay không. (또 북한이 거의 준비를 마쳤다고 보도했던 대남 전단 살포와 대남 확성기 방송도 실제 이행할지도 좀 더 지켜봐야 한다는 관측이 나온다.)

Cũng cùng ngày hôm đó, trong cuộc họp nêu rõ : “Chúng tôi đã xem xét, bàn bạc về các đề án thảo luận chính sách quân sự quan trọng được trình lên tại phiên họp lần thứ 5 cuộc họp kỳ 7 của Ủy ban quân sự Trung ương Đảng. Chúng tôi đã nghiên cứu các văn kiện phản ánh về các quyết định và các biện pháp mang tính chất quốc gia nhằm tăng cường khả năng răn đe chiến tranh của đất nước”. (이날 예비회의에서는 또 “당중앙 군사위원회 제7기 제5차회의에 상정시킬 주요 군사정책 토의안들을 심의하였으며 본회의에 제출할 보고, 결정서들과 나라의 전쟁억제력을 더욱 강화하기 위한 국가적대책들을 반영한 여러 문건들을 연구하였다”고 통신은 밝혔다.)

Cuộc họp được tổ chức trực tuyến qua màn hình máy tính và có sự tham dự của phó chủ tịch ủy ban quân sự trung ương Lee Byung Chul cùng một số thành viên. (이날 회의는 화상으로 열렸으며, 리병철 중앙군사위 부위원장과 일부 위원이 참석했다.)

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên tổ chức một cuộc họp sơ bộ của Ủy ban quân sự trung ương kể từ khi Kim Jong Un lên cầm quyền. (북한이 당 중앙군사위 예비회의를 연 것은 김정은 집권 이래 처음이다.)

Giải thích lý do tại sao Triều Tiên cắt đứt liên lạc giữa 2 miền Nam- Bắc cũng như đánh bom phá hủy trạm thông tin liên lạc liên triều là để điều hòa căng thẳng với Nam Hàn (Hàn Quốc) do những lo ngại về việc phát tán truyền đơn về những người dân tị nạn Bắc Hàn tập thể. (탈북민 단체의 전단 살포를 이유로 남북간 통신선 차단과 남북공동연락사무소 폭파한 북한이 남북간 긴장을 조절하려는 것으로 풀이된다.)

Đặc biệt, vào ngày 4 vừa qua, em gái của chủ tịch Kim Jong Un cũng đang là phó bộ trưởng thứ nhất của Đảng Lao động Kim Yo Jong đã đưa ra một số quyết sách cứng rắn đối với Hàn Quốc, việc ông Kim Jong Un tạm hoãn kế hoạch quân sự đã được trình lên cuộc họp dự bị của Trung Ương đảng đã nhất thời xoa dịu được những căng thẳng cục diện liên triều.(특히 지난 4일부터 김정은 위원장의 여동생이자 2인자인 김여정 노동당 제1부부장이 선두에서 강도 높은 대남 강경조치를 이끌었던 데서 김정은 위원장이 직접 예비회의를 통해 예고했던 군사행동계획을 보류함으로써 긴장 국면이 일시 완화되는 모습이다.)

Nếu phó bộ trưởng đầu tiên Kim Yo Jong đảm nhận vai phản diện, thì ông Kim Jong Un lại xuất hiện với một vai “hiền lành” giúp làm dịu bớt tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. (김여정 제1부부장이 악역을 맡았다면 김정은 위원장이 한반도 긴장 상태를 완화시키는 ‘착한 역할’ 분담이 눈에 띈다.)