‘Làm đồng nghiệp qua đời bằng hung khí’ … Một người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc bị bắt

1633

‘Giết đồng nghiệp bằng hung khí’ … Một người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc bị bắt. (‘동료 흉기 살해’ 불법체류 외국인 검거’)

Một người cư trú bất hợp pháp quốc tịch Iran đã giết một đồng nghiệp có cùng quốc tịch và bị cảnh sát bắt. (이란 출신 불법체류자가 같은 국적의 동료를 살해해 경찰에 붙잡혔습니다.)

Sở cảnh sát Dongducheon tỉnh Gyeonggi đang điều tra ông A, 40 tuổi, về tội giết người. (경기 동두천경찰서는 살인 혐의로 40살 A씨를 조사 중입니다.)

Ông A khai rằng, người đã qua đời là ông B đã coi thường và đố cà phê lên mặt ông dẫn đến cãi nhau. (A씨는 숨진 B씨가 자신을 무시하고 얼굴에 커피를 뿌렸다는 이유로 다퉜던 것으로 파악됐습니다.)

Ông A nói thêm, ông đã đến gặp ông B trước để nói chuyện hòa giải, nhưng trong khi đang nói chuyện thì ông B đã lao vào đánh ông A trước khiến ông phải gây án .(A씨는 경찰 조사에서 화해하기 위해 B씨와 만났고, 대화 도중 B씨가 자신을 먼저 때려 범행을 저질렀다고 주장했습니다.)

Cảnh sát đã xác nhận rằng cả hai người đàn ông này đều có vết thương do vũ khí đâm trên cơ thể họ vào thời điểm đó.(당시 두 사람 모두 몸에 흉기를 지녔던 것으로 확인됐습니다.)

Cảnh sát sẽ điều tra thêm về hành vi gây án và xin lệnh bắt giữ. (경찰은 범행경위를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 예정입니다.)

연합뉴스TV 기사문의 및 제보 : 카톡/라인 jebo23