Lần đầu tiên lượng tiền mặt trong các hộ gia đình vượt mức 90 ngàn tỷ won… Mức tỷ trọng lớn nhất trong lịch sử

13

Lượng tiền mặt trong các hộ gia đình lần đầu tiên vượt mức 90 ngàn tỷ won. … Mức tỷ trọng cao nhất trong lịch sử(가계 현금 첫 90조원 돌파…비중도 역대최고)

Vào quý 1 năm nay thì lần đầu tiên lượng tiền măt mà các hộ gia đình đang sở hữu đã vượt mốc 90 ngàn tỷ won, điều này cho thấy rằng tiền mặt là loại tài sản tài chính chiếm tỷ trọng lớn nhất. (가계가 보유한 현금이 올해 1분기 처음으로 90조원을 넘어서면서 현금이 전체 금융자산에서 차지하는 비중이 가장 커진 것으로 나타났습니다.)

Theo ngân hàng Hàn Quốc, vào cuối tháng 3 năm nay trong tổng số 39757 nghìn 898 tỷ won tài sản tài chính do các hộ gia đình và các tổ chức phi lợi nhuận sở hữu thì tiền mặt đã vượt mức 90nghìn 873 tỷ won, kể từ sau báo cáo thống kê năm 2018 thì đây là lần đầu tiên con số này vượt quá 90 nghìn tỷ won. (한국은행에 따르면 올해 3월말 가계와 비영리단체가 보유한 금융자산 3,975조 7,898억원 가운데 현금은 90조 873억원으로, 2008년 통계 집계 이후 처음으로 90조원을 돌파했습니다.)

Tỷ trọng chiếm 2,27% tổng tài sản tài chính và là mức cao nhất trong lịch sử, nỗi bất an bởi diễn biến bùng phát của dịch Covid 19 ảnh hưởng đến sự tích luỹ tiền mặt trong các hộ gia đình. (전체 금융자산에서 차지하는 비중도 2.27%로 역대 가장 높았는데 코로나19 확산에 따른 불안감으로 가계가 현금을 쌓아둔 영향으로 풀이됩니다.)