Lần đầu tiên số người nhiễm mới tăng hơn 300 sau “Tân thiên địa” … Nhà thờ Sarang Jeil có hơn 700 người nhiễm

89

Lần đầu tiên số người nhiễm mới tăng hơn 300 sau “Tân thiên địa” … Nhà thờ Sarang Jeil có hơn 700 người nhiễm (신천지 이후 첫 3백명 대…사랑제일교회 확진자 7백 명 넘어)

[Biên tập viên][앵커]

Corona 19 lan rộng trên toàn quốc, số lượng người nhiễm mới đã tăng lên 300 người chỉ trong vòng 5 tháng kể từ vụ việc Tân Thiên Địa xảy ra vào tháng 3 vừa qua.(코로나19가 전국으로 확산하면서, 신규 확진자 수가 지난 3월 신천지 사태 이후 5개월여 만에 3백 명 대로 올라섰습니다.)

Số lượng người nhiễm của Giáo hội Sarang Jeil đã vượt quá 700 người và đang mở rộng các phương án như tiến hành kiểm tra dịch tễ 168 nơi bao gồm các cơ sở điều dưỡng và tôn giáo.(사랑제일교회 확진자는 7백 명을 넘었고 종교와 요양시설 등 168곳에 대한 역학조사가 진행되는 등 전방위로 확산되고 있습니다.)

Phóng viên Shin Hyun Jun đưa tin.(신현준 기자의 보도입니다.)

[Phóng viên][기자]

Sự lây nhiễm tập thể bắt đầu từ nhà thờ Sarang Jeil ở Seoul đang lan rộng không thể khống chế được.(서울 사랑제일교회에서 시작된 집단 감염이 걷잡을 수 없이 번지고 있습니다.)

Một ngày tăng 56 người mới, tổn số người nhiễm là 732 người.(하루 새 56명이 늘어 누적 확진자가 732명이 됐습니다.)

Hơn 100 người nhiễm bệnh do sự phát tán thêm, cơ quan phòng dịch đang tiến hành điều tra dịch tễ ở 168 địa điểm như các cơ sở điều dưỡng và tôn giáo.(추가 전파로 인한 감염자도 100명이나 돼, 방역당국이 종교와 요양시설 등 168곳에 대한 역학조사를 진행하고 있습니다.)

Có thêm 53 người nhiễm liên quan đến cuộc biểu tình ngày Quốc Khánh nâng tổng số lên 71 người.(광복절 집회 관련 확진자도 53명 추가돼 총 71명입니다.)

Tại nơi tuyển sinh đại học thể chất ở Seongbuk-gu, Seoul, gia đình và người quen đã được xác nhận nhiễm bệnh và tổng cộng đã tăng lên 28.(서울 성북구 체대입시 시설에서도 가족과 지인이 추가로 확진돼 모두 28명으로 늘었습니다.)

[Jung Eun Kyung / Trưởng ban đối sách phòng dịch trung ương cho biết: Gần đây, do sự phát sinh của Giáo hội Sarang Jeil, biểu tình ở Gwanghwamun, di chuyển trong kỳ nghỉ trên toàn quốc nên nguy cơ lây lan xu hướng tại khu vực thủ đô đang tăng lên][정은경 / 중앙방역대책본부장 : 최근 사랑제일교회 집단발생, 광화문 집회 관련, 휴가철 전국적인 이동으로 인해, 수도권에서의 유행이 전국적으로 확산할 위험성이 커지고 있다고 판단하고 있습니다.]

Sau khi tiếp tục lây nhiễm tập thể, số người được chẩn đoán mới trong ngày 20 đã đạt 324 người.(이처럼 집단감염이 이어지면서 20일 하루 신규 확진자는 324명을 기록했습니다.)

Đây là lần đầu tiên trong 166 ngày kể từ vụ việc Tân Thiên ĐỊa xảy ra vào ngày 8 tháng 3 vừa qua, số lượng ca nhiễm mới đã tăng lên 300 ca.(신규 환자가 3백 명대로 올라선 건 지난 3월 8일 신천지 사태 이후 166일 만에 처음입니다.)

Kể từ ngày 14 qua, số người nhiễm đã tăng vọt lên tới 1.900 người.(지난 14일 이후 여드레간 확진자는 천9백 명으로 확산 세도 가파릅니다.)

[Kim Gang-rip / Điều phối viên tổng 1 của Trung tâm đối sách an toàn thảm họa trung ương cho biết: Từ bây giờ, tình hình sau tuần này sẽ được quyết định tùy thuộc vào việc chúng ta giữ khoảng cách triệt để và truy vết nhanh chóng như thế nào.][김강립 / 중앙재난안전대책본부 1총괄조정관 : 지금부터 우리가 얼마나 철저하게 거리두기를 지키고 추적을 신속하게 하는지에 따라 금주 이후의 유행양상이 결정될 것입니다.]

Do sự lan rộng của Corona mà 849 trường không thể tiến hành giảng dạy, nhiều trường học đã đóng cửa kể từ khi bắt đầu hoạt động giảng dạy vào tháng 5.(코로나 확산으로 849개 학교에서 등교수업이 이뤄지지 않아 지난 5월 등교수업 시작 이후 가장 많은 학교가 문을 닫은 날로 기록됐습니다.)