‘Lệnh Tạm ngưng các hoạt động tập thể’ dường như sắp kết thúc … Trở lại hoạt động sau 7 ngày

51

‘Tạm ngưng các hoạt động tập thể’ dường như sắp kết thúc … Trở lại hoạt động sau 7 ngày. (“단체 행동 유보” 집단 휴진 조만간 끝날 듯…7일 이후 복귀)

Với “Bảo lưu trì các hoạt động tập thể”, thảo luận về khả năng quay trở lại làm việc toàn chuyên khoa-toàn thời gian (“단체 행동 유보”로 전공의·전임의 업무 복귀 가능성 거론 )

“Ngày mai không quay trở lại hoạt động”… Tiến hành buổi tọa đàm trực tuyến nội bộ với các bác sĩ chuyên khoa (“내일은 복귀 안 해”…전공의 상대 내부 온라인 간담회 진행 )

Sự quay trở lại hoạt động thực tế của đội ngũ t bác sĩ vẫn là ẩn số… Tiến hành kì thi tuyển bác sĩ quốc gia theo lịch trình (의료진 실제 복귀는 미지수…의사 국가고시는 예정대로 진행)

Chính phủ “ sinh viên y khoa, yêu cầu hoàn thành đơn đăng kí trước 12h ngày 6” (정부 “의대생, 6일 자정까지 재응시 접수 완료 당부” )

Tập thể tạm ngưng vô thời hạn từ ngày 21 tháng trước dự kiến sẽ sớm kết thúc. (지난달 21일부터 이어진 무기한 집단 휴진이 조만간 끝날 것으로 보입니다.)

Tuy nhiên, do nội bộ chuyên khoa liên tục phản đối nên họ quyết định ngày mai không trở lại hoạt động mà tiến hành buổi tọa đàm trực tuyến với các bác sĩ chuyên khoa. (다만 전공의 내부에서 반발도 계속되자 일단 내일(7일)은 복귀하지 않고, 전공의 대상 온라인 간담회를 진행하기로 했습니다.)

김경수 기자가 보도합니다. ( Báo cáo của phóng viên Kim Kyung-soo)

Park Ji-hyun – “chủ tịch Uỷ ban Ứng phó khẩn cấp đội ngũ bác sĩ trẻ”, người lãnh đạo hoạt động tập thể của các bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ toàn thời gian và sinh viên y đã tuyên bố quay lại hiện trường chữa bệnh (전공의와 전임의, 의대생의 단체행동을 이끌어 온 박지현 ‘젊은 의사 비상대책위원장’이 진료 현장 복귀를 선언했습니다.)

Trong buổi phát sống trực tiếp trên SNS, Chủ tịch Park cho biết sau buổi hội ý giữa chính phủ và hiệp hội y tế vào thứ 6 vừa qua, vì danh nghĩa của tập thể đã yếu đi nên phải hoãn hoạt động của các hành động tập thể (박 위원장은 SNS 라이브 방송에서 지난 금요일 의사협회와 정부의 합의 이후 집단 휴진의 명분도 약해졌다며 단체 행동을 미루겠다고 밝혔습니다. )

Ông cũng giải thích rằng tuy có nhiều điều không thể hiểu được trong quá trình thỏa thuận nhưng so với việc chia rẽ nội bộ, điều quan trọng hơn là phải theo dõi cái nội dung được thỏa thuận có được tuân thủ hay không. (또 합의 절차에 이해가 안 되는 부분도 많지만, 내부 분열보다는 합의된 내용이 잘 지켜지는지 감시하는 것이 더 중요하다고 설명했습니다. )

Theo quyết định bảo lưu các hoạt động tập thể, dự đoán rằng các bác sĩ chuyên khoa và các bác sĩ toàn thời gian sẽ quay trở lại hoạt động. (집단행동 유보 결정에 따라 전공의와 전임의들의 업무 복귀가 점쳐집니다. )

Tuy nhiên, khó để dự doán rằng khoảng trống y tế sẽ được giải quyết ngay lập tức vì có nhiều ý kiến phản đối phải dừng các hoạt động tập thể dự trên việc bỏ phiếu của tất cả thành viên. (다만, 단체 행동 중단을 전체 회원 투표에 부쳐야 한다는 반발도 적지 않아 단숨에 의료 공백이 해소될 거라 예단하기는 어렵습니다. )

Bác sĩ: Chúng tôi không thể chấp nhận được việc đó vì ban lãnh đạo đã không thu thập đầy đủ ý kiến của các thành viên và tự ích đóng dấu. Tình huống như vậy. [의사 : 지도부가 회원들의 의견을 충분히 수렴하지 않고 독단적으로 도장을 찍었기 때문에 저희는 그런 거에 대해서 납득할 수 없고. 그런 상황이에요.]

Với sự quan tâm sẽ chọn bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ toàn thời gian như thế nào, kì thi tuyển bác sĩ quốc gia vẫn được tiến hành theo dự định vào ngày 8 (전공의, 전임의들이 어떤 선택을 할지 관심이 쏠리는 가운데, 오는 8일 의사 국가고시는 예정대로 진행됩니다. )

Chính phủ đã kéo dài thời gian nhận lại hồ sơ, quyết định điều chỉnh một số lịch thi, đồng thời cho biết các sinh viên có ý định từ chối làm bài thi nhất định phải hoàn thành đơn đăng kí. (정부는 시험 재접수 기간을 연장했고 일부 시험 일정도 조정하기로 했다며, 응시 거부 의사를 밝혔던 의대생들이 꼭 시험 접수를 완료해 달라고 밝혔습니다.)

Son Young-rae/ Người phát ngôn của Bộ Y tế và Phúc lợi: Nếu không đủ thời gian chuẩn bị cho kì thi, sau khi xem xét các khuyến nghị của Hiệp hội bác sĩ Hàn Quốc, Hội đồng giáo sư, những người lớn tuổi trong ngành y và những hạn chế về mặt thể chất được yêu cầu trong các thủ tục hành chính, lịch trình có thể được điều chỉnh để những người đăng kí lại trong tuần này và tuần sau có thể tham gia kì thi được tổ chức vào tháng 11.[손영래 / 보건복지부 대변인 : 시험 준비에 시간이 부족하다면 대한의사협회와 교수협의회, 의료계 원로 등의 건의와 행정절차에 소요되는 물리적인 한계 등을 고려하여 금주와 다음 주 2주간의 재신청자들은 11월 이후에 시험을 치도록 일정도 조정해 놓은 상태입니다.]

Vấn đề tạm ngừng hoạt động tập thể đã được nắm bắt, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại trong nội bộ nên dự kiến tình trạng hỗn loạn trong ngành y học sẽ tiếp diễn trong thời gian tới. (단체 행동 중단으로 가닥은 잡았지만, 내부 진통도 적지 않아 의료계 혼란은 당분간 이어질 전망입니다.)

YTN 김경수[kimgs85@ytn.co.kr]입니다. ( Kim Kyung-soo – Phóng viên báo YTN)