Lượng giao dịch mua bán chung cư ở Seoul vào tháng 6 cao nhất trong năm … Thực tế còn nhiều hơn

131

Lượng giao dịch mua bán chung cư ở Seoul vào tháng 6 cao nhất trong năm… Thực tế còn có thể nhiều hơn.

Khoảng trước và sau khi chính sách bất động sản 6.17 được công bố thì số lượng giao dịch mua bán chung cư ở Seoul tăng vọt. (정부의 6·17 부동산 대책을 전후해 서울의 아파트 매매 거래가 급증했습니다.)

Theo cổng thông tin bất động sản Seoul, số lượng giao dịch căn hộ Seoul tháng trước đã được báo cáo cho đến hôm nay (ngày 5/7) là 9.100 vụ giao dịch lớn nhất trong năm nay. (서울부동산정보광장에 따르면 오늘(5일)까지 신고된 지난달 서울 아파트 거래량은 9,100여건으로 올해 들어 가장 많았습니다.)

Cao nhất là ở khu vực quận Nowon với 1130 giao dịch và một số khu vực được cấp phép giao dịch đất đai như Gang Nam, Songpagu cũng ghi nhận số lượng giao dịch trong một tháng cao nhất trong vòng 1 năm qua. (노원구가 1,130여건으로 가장 많았고 일부 지역이 토지거래 허가구역으로 묶인 강남, 송파구 역시 올해 월간 최다 거래량을 기록했습니다.)

Điều này được giải thích bởi nhu cầu vội vàng mua bán trước khi chính sách bất động sản được thi hành và nhu cầu mua với kỳ vọng giá thuê nhà tăng lên cũng lớn hơn. (이는 대책 시행 전 서둘러 매매에 나선 수요와 집값 추가 상승을 기대한 수요가 몰렸기 때문으로 풀이됩니다.)

Với thời hạn khai báo giao dịch còn gần một tháng, khối lượng giao dịch trong tháng 6 dự kiến sẽ đạt mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2018. (거래 신고 기한이 한 달 가까이 남은 만큼, 6월 거래량은 2018년 1월 이후 최대치가 될 전망입니다.)