“Mùa mưa bắt đầu” cả nước có mưa nhiều… Khu vực thủ đô Seoul sáng nay tình trạng bụi mịn ở mức “xấu”

123

“Mùa mưa bắt đầu” cả nước có mưa nhiều… Khu vực thủ đô Seoul sáng nay tình trạng bụi mịn ở mức “xấu” (장마 시작’ 전국 많은 비…수도권 오전 미세먼지 ‘나쁨’)

Thứ tư ngày 24/6 mùa mưa chính thức bắt đầu, toàn quốc trời sẽ âm u và có mưa. (수요일인 24일은 본격적인 장마가 시작되면서 전국이 흐리고 비가 내리겠다.)

Đặc biệt, từ chiều đến đêm dự báo sẽ có mưa lớn mực nước mưa cao trên 120mm ở phía bắc Gangwon, bờ biển phía nam và đảo Jeju. (특히 오후부터 밤사이 강원 북부와 남해안, 제주도에는 120㎜가 넘는 강한 비가 예보됐다.)

Dự báo từ hôm nay cho đến đêm ngày 25/6, ở khu vực Trung Bộ, phía Bắc Gyeong Buk, vùng biển duyên hải phía nam và đảo JeJu (ngoại trừ phía Bắc). đảo phía tây lượng mưa từ 30~80mm (Khu vực Bắc Gangwon, phía nam đảo jeju có lượng mưa trên 120mm), khu vực phía Nam (Trừ bắc Gyeong Buk và đảo Nam Hải) lượng mưa từ 10~50mm , (이날부터 25일 밤까지 예상 강수량은 중부지방, 경북 북부, 남해안과 지리산 부근, 제주도(북부 제외)·서해5도 30∼80㎜(많은 곳 강원 북부, 제주도 남부와 산지 120㎜ 이상), 남부지방(경북 북부와 남해안 제외)까지 10∼50㎜다.)

Mùa mưa bắt đầu và sẽ làm dịu bớt cái nóng mùa hè. (장마가 시작되면서 무더위가 한풀 꺾이겠다.)

Tính đến 5 giờ sáng hôm nay, nhiệt độ ở các khu vực lớn trên toàn quốc bao gồm Seoul 26 độ, Incheon 25,1 độ , 26,3 độ ở Suwon, 24,3 độ ở Gangneung, 25,6 độ ở Cheongju, 24,5 độ ở Daejeon, 25,6 độ ở Gwangju, 25,2 độ ở Jeju, 21,4 độ ở Busan, 19,6 độ ở Ulsan và 20,2 độ ở Changwon. (이날 오전 5시 현재 전국 주요 지역의 기온은 서울 26.2도, 인천 25.1도, 수원 26.3도, 춘천 24.3도, 강릉 20.9도, 청주 25.6도, 대전 24.5도, 전주 25.6도, 광주 24.0도, 제주 25.2도, 대구 21.4도, 부산 21.3도, 울산 19.6도, 창원 20.2도 등이다.)

Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày được dự báo là 21~27 độ. (낮 최고 기온은 21∼27도로 예보됐다.)

Nồng độ bụi mịn dự báo ở hầu hết các khu vực sẽ ở mức “tốt” ~” bình thường”. Tuy nhiên, khu vực đô thị dự báo sẽ có thời điểm nồng độ bụi mịn ở mức “xấu” vào buổi sáng.
(미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’∼’보통’ 수준으로 예상된다. 다만 수도권은 오전에 일시적으로 ‘나쁨’ 수준일 것으로 예상된다. )

Gió lớn thổi rất mạnh với tốc độ 10~16m/s ở bờ biển phía tây Jeolla-do và khu vực bờ biển ngoài Gangwon-do có gió với tốc độ 8~13m/s cần phải chú ý bảo quản cơ sở vật chất.(전라 서해안과 제주도 산지에는 바람이 초속 10~16m로 매우 강하게 부는 곳이 있겠고, 강원 산지와 그 밖의 해안 지역에는 초속 8~13m로 바람이 불겠으니 시설 관리에 유의해야 한다.)

Sóng biển cao dao động từ 0,5 đến 1,5m ở biển Đông, 0,5 ~2m ở bở biển phía Tây và từ 0,5 ~2m ở vùng biển phía Nam.(바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼2m, 남해 앞바다에서 0.5∼2m로 일겠다.)

Sóng ở khu vực xa bờ ở vùng biển Đông cao từ 0.5 ~ 1.5m, khu vực biển phía Tây từ 1.5m~4m và phía Nam dự báo từ 1~3m.(먼바다의 파고는 동해 0.5∼1.5m, 서해 1.5∼4m, 남해 1∼3m로 예상된다.)