Năm người nước ngoài bị bắt vì buôn lậu m̶a t̶úy qua đường bưu điện

1427

Năm người nước ngoài bị bắt vì buôn lậu m̶a t̶úy qua đường bưu điện (‘우편으로 마약 밀수’ 외국인 5명 구속)

Viện kiểm sát quận Changwon đã bắt giữ năm người nước ngoài, bao gồm cả người Việt Nam và Thái Lan, với tội danh buôn lậu m̶a t̶úy vận chuyển vào Hàn Quốc bằng cách ngụy trang thành hàng gửi quốc tế. (창원지방검찰청은 마약류를 국제우편물로 위장해 국내로 밀수입한 혐의로 베트남인과 태국인 등 외국인 5명을 구속했습니다.)

Công tố đã tịch thu 94g m̶a t̶úy đá và 3.400 viên thuốc lắc. (검찰은 필로폰 3천 회 분량 94g과 엑스터시 3천400여 정 등을 압수했습니다.)

Trong ba tháng kể từ tháng ba, những người này đã giấu thuốc vào chai sữa bột, giày, lọ, vv rồi sử dụng dịch bưu điện chuyển quốc tế để vận chuyển ma túy vào Hàn Quốc . (이들은 지난 3월부터 석 달여 동안 분유통과 신발, 화병 등에 마약을 넣어 국제우편으로 밀수입한 혐의를 받고 있습니다.)