Nếu bạn ăn ngoài 5 lần, hoàn tiền cho lần ăn thứ 6

63

Để kích cầu trong nước, một chiến dịch hoàn tiền đang được thực hiện, nếu bạn ăn ngoài 5 lần từ tối thứ 6 đến nửa đêm chủ nhật, trong lần thứ 6 sẽ được hoàn lại 10.000 won.(내수 진작을 위해 금요일 저녁부터 일요일 자정까지 5번 외식하면 6번째는 1만원을 환급해주는 캠페인이 추진됩니다.)

Bộ Nông nghiệp Chăn nuôi và thực phẩm, Tổng công ty phân phối thực phẩm nông thủy sản Hàn Quốc cho biết họ sẽ xúc tiến chiến dịch ăn uống này bắt đầu từ ngày 14/8 để làm sống động nền kinh tế Hàn Quốc bị trì trệ bởi Corona 19.(농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사는 코로나19로 침체된 내수경기에 활력을 불어 넣기 위해 내일(14일)부터 이 같은 외식 캠페인을 추진한다고 밝혔습니다.)

Theo đó, nếu bạn sử dụng nhà hàng 5 lần từ 4 giờ chiều thứ sáu đến nửa đêm chủ nhật và thanh toán thẻ trên 20.000 won mỗi lần, bạn sẽ được hoàn lại 10.000 won vào ví hoặc giảm giá trong lần thứ 6.(이에 따라 금요일 오후 4시부터 일요일 자정까지 외식업소를 5회 이용하고 매번 2만원 이상 카드 결제하면 여섯번째 외식은 캐시백이나 청구할인으로 1만원을 환급해주게 됩니다.)

Khi sử dụng ứng dụng giao hàng, phải thanh toán tại chỗ thông qua nhân viên giao hàng. (배달 앱을 이용할 때는 배달원을 통해 현장 결제를 해야 인정됩니다.)

연합뉴스TV 기사문의 및 제보 : 카톡/라인 jebo23