Người cha Hàn Quốc tát con gái vì tội ngủ ở bên ngoài, “Sự giáo dục chính đáng” hay là phạm tội.

1415

Người cha Hàn Quốc tát con gái vì tội ngủ ở bên ngoài, “Sự giáo dục chính đáng” hay là phạm tội. (딸 외박한다며 뺨 때린 아버지, ‘정당한 훈육’ 주장했으나 유죄)

Bị kết án phạt hình sự 700 ngàn won. do “ Không thể đáp ứng được những yêu cầu chứng minh đó là hành vi chính đáng như động cơ, phương tiện,…” (벌금 70만원 선고…”동기·수단 등 정당행위 요건 충족 안 돼”)

Người cha đã xuống tay với con gái để sửa đổi thói xấu của con mình và trong phiên tòa ông ta đã khẳng định đó là “hành vi chính đáng” nhưng không được chấp nhận. (딸의 행동을 고치겠다며 손찌검을 한 아버지가 재판에서 ‘정당행위’라고 주장했으나 받아들여지지 않았다.)

Theo giới luật pháp vào ngày 17/6, Văn phòng Hình sự 1-1 thuộc Tòa án Trung ương Seoul (Kim Jae-young, Song Hye-young, Jo Jung-rae) đã tuyên án A (53 tuổi), người bị khởi tố với tội danh bạo lực, phạt 700.000 won tương tự phiên xét xử đầu tiên. (17일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사항소1-1부(김재영 송혜영 조중래 부장판사)는 폭행 혐의로 기소된 A(53)씨에게 1심과 같은 벌금 70만원을 선고했다.)

Ông A đã bị khởi tố về tội hành hung bằng cách tát vào má con gái hoặc nắm đầu con gái vì lý do về nhà muộn hoặc liên lạc với bên nhà ngoại trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2018. (A씨는 2018년 3∼7월 늦게 귀가했다거나 외갓집에 연락했다는 등의 이유로 딸의 뺨을 때리거나 머리채를 잡아 넘어뜨리는 등 폭행한 혐의로 기소됐다.)

Ông A khẳng định trong phiên tòa rằng hành động của mình được thực hiện với mục đích ‘giáo huấn’ để sửa đổi hành vi vô lễ và thường xuyên ngủ bên ngoài không về của con gái nên không thể bị xử phạt với một hành vi chính đáng đó. (A씨는 재판에서 자신의 행동이 딸의 잦은 외박과 버릇없는 행동을 고치려는 ‘훈육’ 차원에서 이뤄졌으므로 정당행위에 해당해 처벌할 수 없다고 주장했다.)

Điều 20 của luật hình sự quy định rằng “hành vi theo pháp lệnh, hành vi do công việc, hành vi không vi phạm quy tắc xã hội khác” được coi là hành vi chính đáng và không thể bị xử phạt. (형법 제20조는 ‘법령에 의한 행위 또는 업무로 인한 행위, 기타 사회상규에 위배되지 않는 행위’는 정당행위로 처벌할 수 없다고 규정한다.)

Tuy nhiên, cả phiên tòa thứ nhất và thứ hai tòa án đều không chấp nhận chủ trương trên của ông A. (그러나 1·2심 모두 이런 주장을 받아들이지 않았다.)

Tòa án giải thích rằng để thừa nhận một hành động được coi là hành vi chính đảng, cần phải có năm điều kiện: ▲ tính hợp lý của động cơ hoặc mục đích ▲ tính khả thi của phương thức hoặc phương pháp ▲ tính cân bằng giữa lợi ích bảo hộ và lợi ích xâm phạm ▲ tính khẩn cấp ▲ Tính bổ sung mà không có phương pháp nào khác. (재판부는 정당행위를 인정하려면 ▲ 동기나 목적의 정당성 ▲ 수단이나 방법의 타당성 ▲ 보호이익과 침해이익 사이의 균형성 ▲ 긴급성 ▲ 다른 수단이나 방법이 없다는 보충성 등 5가지 요건이 필요하다고 설명했다.)

Tiếp đó, tòa án cho biết: “Ngay cả khi bị cáo cần thiết phải sửa đổi hành động của con gái mình với tư cách là một người cha, thì hành vi bạo lực như tát vào má hoặc nắm đầu không thể đáp ứng được yêu cầu này”.(이어 “피고인이 아버지로서 딸의 행동을 고치게 할 필요가 있었더라도, 뺨을 때리거나 머리채를 잡아 넘어뜨리는 등 폭행한 행위가 이런 요건을 충족한다고 할 수 없다”고 밝혔다.)

sncwook@yna.co.kr