Người nước ngoài kết hôn với người Hàn được tạm thời đổi visa cư trú ngắn hạn sang visa kết hôn

252

Cơ quan xuất nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 1/6 thông báo sẽ cho phép vợ hoặc chồng người nước ngoài của người Hàn Quốc, nhập cảnh bằng thị thực ngắn hạn, được tạm thời đổi sang visa kết hôn (F-6).

Biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh người nước ngoài kết hôn với người Hàn đang gặp khó khăn khi tái nhập cảnh vào Hàn Quốc do biện pháp siết chặt nhập cảnh phòng dịch COVID-19 của Chính phủ.

Đối tượng thuộc diện được đổi visa kết hôn là những người đã nhập cảnh vào Hàn Quốc với visa ngắn hạn và đã đăng ký kết hôn tại Hàn Quốc hơn 90 ngày, hoặc kết hôn với người Hàn trước khi nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Ngoài ra, khi đăng ký visa kết hôn tại cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc ở hải ngoại, người đăng ký phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định thi hành Luật quản lý xuất nhập cảnh.

Các đối tượng có nhu cầu có thể nộp đơn xin thay đổi thị thực tại Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh ở địa phương.