Nhiệt độ ban ngày vẫn tiếp tục tăng … Bắt đầu từ buổi chiều mưa trên toàn quốc, đảo Jeju bắt đầu mùa mưa

224

[Thời tiết] Nhiệt độ ban ngày vẫn tiếp tục tăng … Bắt đầu từ buổi chiều mưa trên toàn quốc, đảo Jeju bắt đầu mùa mưa ([날씨] 낮더위 계속…오후부터 전국 비, 제주 장마 시작)

앵커

Hôm nay nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng, bắt đầu từ buổi chiều, dần dần xuất hiện mưa trên toàn quốc. (오늘도 더위가 이어지다가, 오후부터 차츰 전국에 비가 내리겠습니다.)

Đảo Jeju sẽ có mùa mưa đầu tiên trong năm nay. (제주도는 올해 첫 장맛비가 내리겠는데요.)

Kết nối với MC thời tiết để biết thông tin thời tiết chi tiết. (자세한 날씨는 기상캐스터 연결해서 알아보겠습니다.)

MC thời tiết Kim Min Ji. (김민지 캐스터.)

캐스터
Rất nhiều sự mệt mỏi trong cái nóng ngày càng trở nên nghiêm trọng. (갈수록 심해지는 더위에 많이들 지치시죠.)

Mặc dù vậy, tuần này bắt đầu có mưa nên cái nóng đã dịu bớt một chút. (그래도 이번 주는 비가 자주 내려서 더위가 조금씩 수그러들겠습니다.)
Đến hôm nay vẫn tiếp tục nóng. (오늘까진 계속 덥겠습니다.)

Mặc dù nhiệt độ đã giảm 1 ~ 4 độ so với ngày hôm qua, nhưng nó sẽ tăng đến 32 độ ở Seoul, 32 độ ở Gwangju và Gangneung và 34 độ ở Daegu. (어제보다 1~4도 정도 내려가긴 하지만 서울 32도, 광주와 강릉 32도, 대구 34도까지 오르겠고요.)

Làn sóng nhiệt sẽ tiếp tục lan rộng vào đất liền. (내륙 곳곳으로 폭염 특보도 이어지겠습니다.)

Dần dần xuất hiện mưa nên cái nóng sẽ được làm dịu một chút. (차츰 비가 내리면서 더위를 조금 식혀주겠습니다.)

Bắt đầu mưa ở Jeju và Honam vào buổi chiều, ban đêm sẽ mưa trên cả nước. (오후에 제주와 호남을 시작으로, 밤에는 전국에 오겠습니다.)

Đặc biệt, ở phía nam Chungcheong và Jeju sẽ tập trung lượng mưa lớn. (특히 충청 이남과 제주를 중심으로 많은 양의 비가 내리겠습니다.)

Ở khu vực phía nam của Jeju và các khu vực miền núi, dự kiến sẽ có lượng mưa hơn 100mm, các khu vực ngoài Jeju và phía nam Chungcheong lượng mưa cao nhất là 70mm. (제주 남부와 산지에 많게는 100mm 이상, 그 외 제주도와 충청 이남에 최고 70mm의 비가 예상되고요.)

Xuất hiện sấm, chớp kèm gió giật mạnh. (천둥과 번개, 돌풍을 동반해 요란하고 강하게 쏟아지겠습니다.)

Khu vực đô thị và Gangwon-do có lượng mưa từ 5 đến 30 mm. (수도권과 강원도는 5~30mm 가 오겠습니다. )

Vào sang ngày mai, phần lớn sẽ hết mưa. (비는 내일 아침이면 대부분 그칠 텐데요.)

Ở Jeju và khu vực miền Nam, đêm thứ 6 lại bắt đầu mưa trở lại. (금요일 밤에 제주와 남부지방에 다시 비가 내리겠고요.)

Và đến thứ 7 sẽ mưa trên toàn quốc. (토요일에는 전국에 오겠습니다.)

Khi đảo Jeju bước vào mùa mưa một cách chính thức, mưa sẽ kéo dài đến nửa cuối tuần sau. (제주도는 본격적으로 장마철에 들어서면서, 다음 주 후반까지도 비가 길게 이어지겠습니다.)

Hãy phòng bị cẩn thận. (대비 꼼꼼히 해주시기 바랍니다.)

Đã gửi đến bạn thông tin thời tiết. (날씨 전해드렸습니다.)

김민지 기상캐스터