Phát hiện một gia đình 4 thành viên người Hàn Quốc đã qua đời trong nhà riêng tại thành phố Wonju.

2283

Phát hiện một gia đình 4 thành viên người Hàn Quốc đã qua đời trong nhà riêng tại thành phố Wonju. (원주 빌라에서 일가족 4명 숨진 채 발견)

Vào ngày (29) vào khoảng 3:58 chiều, bốn người của một một gia đình Hàn Quốc được tìm thấy đã qua đời trong một nhà tập thể ở phường Ilsan, Thành phố Wonju, tỉnh Gangwon. (어제(29일) 오후 3시 58분쯤 강원 원주시 일산동 한 빌라에서 일가족 등 4명이 숨진 채 발견됐습니다.)

Những người qua đời được xác định đều là thành viên trong cùng một gia đình Hàn Quốc bao gồm người đàn ông ở độ tuổi hơn 60, một người phụ nữ ở độ tuổi hơn 60, và con gái ở độ tuổi hơn 40 và đứa cháu trai ở độ tuổi 20. (숨진 이들은 60대 여성과 40대 딸, 20대 손자 등 일가족 3명과 60대 남성으로 확인됐습니다.)

Những người dân lân cận đã không thấy họ ra vào nhà trong nhiều ngày, và thấy những chiếc ô tô đỗ ở nhà họ cũng không di chuyển nên đã báo lên cơ quan trức năng, và lính cứu hỏa và cảnh sát đã phát hiện bên trong ngôi nhà này, cả một gia đình đã qua đời. (며칠째 집을 드나드는 모습이 보이지 않고, 주차된 차량도 움직이지 않는 점을 이상히 여긴 이웃 주민의 신고를 받은 경찰과 소방은 집 안에서 숨진 일가족 등을 발견했습니다.)

Dựa vào bức thư tuyệt mệnh để lại tại hiện trường, cảnh sát cho rằng họ đã đưa ra một lựa chọn cực đoan theo ý muốn của họ và vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân qua đời chính xác của gia đình này. (경찰은 이들이 유서를 남긴 점으로 미루어보아 극단적 선택을 한 것으로 보고 사망 경위를 조사하고 있습니다.)

[MBN 온라인뉴스팀]