Số người bị nhiễm ‘Coronavirus’ tại Hàn Quốc nâng lên thành 19 người …

92

Số người bị nhiễm ‘Coronavirus’ tại Hàn Quốc nâng lên thành 19 người … Phân tách virus ra khỏi cơ thể thành công .(‘신종 코로나’ 국내 확진 환자 19명…바이러스 분리 성공 )

Hôm qua, người thứ 2 được phát hiện nhiễm ‘Coronavirus’ tại Hàn Quốp đã được chữa khỏi và là người đầu tiên xuất viện. Nhưng cũng vào hôm qua, lại phát hiện ra thêm 3 người mới bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán đã được xác nhận và nâng tổng số người đang được điều trị tại Hàn Quốc là 18 người. (어제 ‘신종 코로나바이러스’ 감염증 2번째 환자가 처음으로 완치 판정을 받고 퇴원했지만, 어제 하루 사이 확진 환자가 3명 추가돼 국내에서 치료 중인 환자 수는 모두 18명입니다.)

Phóng viên Lee Soomin! Có bất kỳ người nào mới bị nhiễm Coronavirus không ? (이수민 기자! 추가로 확진 판정을 받은 환자가 있나요?)

[리포트][Báo cáo]

Có, kể từ khi người bị nhiễm thứ 19 được công bố vào chiều hôm qua, cho đến nay vẫn chưa có thêm bệnh nhân nào được xác định. ( 네, 어제 오후 19번째 확진 환자가 발표된 이후로 아직까지 추가 환자는 확인되지 않았습니다.)

Trước đó, vào hôm qua, có thêm ba người mới được xác nhận bị nhiễm coronavirus tại Hàn Quốc. (앞서 어제 ‘신종 코로나바이러스’ 감염증 국내 확진 환자 3명이 추가로 확인됐는데요.)

Là người bị nhiễm thứ 17, 18 và 19 . ( 17번째 18번째, 그리고 19번째 확진환자입니다.)

Người bị nhiễm thứ mười tám là con gái của người bị nhiễm thứ mười sáu đã được xác nhận và điều trị trước đó. (18번째 환자는 앞서 확진판정을 받고 치료 중인 16번째 환자의 딸입니다.)

2 người bị nhiễm thứ 17 và 19 đều là nam giới người Hàn Quốc ở độ tuổi khoảng 30 và đến Singapore để tham dự hội nghị và trở về nhà vào ngày 24 và 23 tương ứng. ( 17번째, 19번째 환자는 모두 30대 한국인 남성으로, 컨퍼런스에 참석하기 위해 싱가포르로 갔다가 각각 24일과 23일 귀국했습니다.)

Sau khi tham dự hội nghị về họ được thông báo rằng có một xác nhận rằng có một người Malaysia trong số những người tham dự và nhận được chuẩn đoán đã nhiễm virus Vũ Hán sau khi đi khám thử. ( 이후 참석자 가운데 말레이시아인 확진자가 있다는 연락을 받았고, 검사 끝에 확진판정을 받았습니다.)

 Bệnh nhân thứ 17 được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Gyeonggi Myongji và bệnh nhân thứ 19 là Trung tâm Y tế Seoul. ( 17번째 환자는 경기 명지병원에, 19번째 환자는 서울의료원에 격리돼 치료를 받고 있습니다.)

Nguoài ra, khoảng 950 người được cho là số lượng những người đã tiếp xúc với người bị nhiễm virus. (또, 어제까지 파악된 접촉자 수는 950여 명입니다.)

Những người bị nghi ngờ phát sinh các triệu chứng là khoảng hơn 170 người. ( 의심 증상이 발현돼 검사에 들어간 ‘조사대상 유증상자’도 170명이 넘는데요.)

 Họ đang chờ kết quả xét nghiệm trong sự cô lập. ( 이들은 자가 격리된 채로 검사 결과를 기다리고 있습니다.)

지금까지 중앙사고수습본부에서 KBS 뉴스 이수민입니다.▶ ‘신종 코로나 바이러스 확산 우려’ 최신