Tại Hàn Quốc “Có thể kiểm tra tiền phạt vi phạm giao thông bằng điện thoại thông minh”

72

“Có thể kiểm tra tiền phạt vi phạm giao thông bằng điện thoại thông minh” (“교통 범칙금·과태료 스마트폰으로 조회 가능”)

Ứng dụng trên điện thoại thông minh ‘Giao thông dân sự 24’ có thể kiểm tra tiền phạt vi phạm giao thông và tiền phạt hành chính giao thông mức nhẹ,… sẽ được triển khai thí điểm từ hôm nay (15/6). (교통 범칙금과 과태료 등을 조회할 수 있는 ‘교통민원24’ 스마트폰 애플리케이션이 오늘(15일)부터 시범 운영됩니다.)

Sở cảnh sát cho biết họ đã quyết định đưa vào thử nghiệm ứng dụng “Giao thông dân sự 24” có thể kiểm tra thông tin liên quan đến giấy phép lái xe, kiểm tra, nộp tiền phạt vi phạm luật giao thông, nộp tiền phạt hành chính giao thông mức nhẹ,… đến hết tháng 9 năm nay và cung cấp dịch vụ chính thức từ tháng 10. (경찰청은 운전면허와 관련한 정보 조회, 교통 범칙금·과태료 조회·납부 등을 할 수 있는 교통민원24 앱을 올해 9월까지 시범 실시하고 10월부터 정식 서비스로 제공하기로 했다고 밝혔습니다.)

Người sử dụng smartphone hệ điều hành Android có thể tải ứng dụng từ hôm nay (ngày 15), và từ tháng 10 ứng dụng này cũng có thể sử dụng trên iPhone. (안드로이드 운영 체제 스마트폰 이용자는 오늘(15일)부터 앱을 다운로드 할 수 있고, 10월부터는 아이폰에서도 이 앱을 이용할 수 있습니다.)

Yonhap new. Ý kiến đóng góp tại: Kakao/Line: Jebo23