Tại Hàn Quốc đang có khoảng 90 bệnh nhân nhiễm Corona được chuẩn đoán trên mức bệnh nặng … 63 người đang trong trạng thái nguy kịch”

151

Tại Hàn Quốc đang có khoảng 90 bệnh nhân nhiễm Corona được chuẩn đoán có các triệu chứng trên mức bệnh nặng … 63 người đang trong trạng thái nguy kịch” (코로나19 중증 이상 환자 90명…63명 위중” )

Trong số những người bị nhiễm Corona 19 tại Hàn Quốc thì có 90 người được chuẩn đoán là đang có những triệu chứng trên mức bệnh nặng hoặc đang ở trong tình trạng nguy kịch. (국내 코로나19 확진자 가운데 상태가 위중하거나 중증 이상으로 판단되는 환자가 90명인 것으로 파악됐습니다.)

Kwak Jin, trưởng nhóm điều tra dịch tễ và quản lý bệnh nhân tại Trung tâm Kiểm dịch và Phòng ngừa Bệnh viện Trung ương cho biết “Tổng số bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm corona19 hiện đang được phân loại trong tình trạng trên cả triệu chứng nặng là khoảng 90 người”. (곽 진 중앙방역대책본부 역학조사·환자관리팀장은 “코로나19 확진자 중 현재 중증 단계 이상으로 분류된 사람은 총 90명”이라고 밝혔습니다.)

Trong đó, 27 người được phân loại là có triệu chứng nghiêm trọng và 63 người được phân loại là đang trong trạng thái nguy kịch . (이 중에서 중증으로 분류되는 환자는 27명, 위중하다고 분류되는 환자는 63명입니다.)

Các quan chức kiểm dịch tin rằng những bệnh nhân đang phải thở cơ học hoặc sử dụng Ekmo thiết bị tim phổi nhân tạo có nguy cơ qua đời rất cao. (방역 당국은 기계 호흡을 하고 있거나 인공 심폐 장치인 에크모를 쓰는 환자를 위중하다고 보고 있습니다.)

ytn.co.kr